Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Korespodence se zastupiteli - shrnutí

Korespodence se zastupiteli - shrnutí

 

Počátkem letošního roku jsem rozšířil počet záložek v Hrabovských novinách o další s názvem „Korespodence se zastupiteli“. Důvody jsem uvedl ve svém článku z 18. 1. 2015.

Celkem jsem oslovil všech 15 zastupitelů a tři pracovnice místní správy.

Mnou položené otázky zodpovědělo 10 zastupitelů a dvě pracovnice místní správy. Odpovědi na  otázky nepřišly od zastupitelů Rostislava Nadě, Igora Trávníčka, Milana Pospěcha, Bohumila Rundta a Libora Lyčky.

 A tak občané, kteří sledují weby Hrabova.info a Hrabovské noviny, se od pana starosty nedozvěděli, co pokládá v letošním roce ve své funkci za nejdůležitější, jaké zkušenosti si přináší z minulých let a jaký je jeho názor na internetové časopisy, vycházející nyní v Hrabové.

Od pana Trávníčka jsme se nedozvěděli, jaký problém v současné Hrabové pokládá za prioritní, neprojevil názor na vhodnost „dělby práce“ mezi členy Rady a na způsob komunikace místostarosty se svými voliči.

Rovněž pan Pospěch neprojevil zájem o nabízenou komunikaci. Jako člen povodňové komise se nevyjádřil k protipovodňové bezpečnosti Hrabové ani k příčinám enormně vysoké spotřeby plynu na vytápění hasičské zbrojnice, kterého se v r. 2013 spotřebovalo za 100 tis. Kč.

Od pana Rundta jsme se nedozvěděli, proč finanční výbor zastupitelstva pod jeho vedením nezjistil dlouhodobé nedostatky v oblasti evidence a inventarizace majetku a v dalších oblastech hospodaření MOb a čekalo se až na kontrolní akci Magistrátu města Ostravy.

Ani od dlouholetého člena Rady pana Lyčky jsme se nedozvěděli, jaké jsou příčiny výrazně vyšších nákladů na místní správu Hrabové ve srovnání s jinými městskými obvody.

Paní Faicová odpověděla na položené otázky ve věci estetického vzhledu obce, stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ a stavebních aktivit na území Hrabové v loňském roce, takto:  „Momentálně netoužím „viset“ na nějakém soukromém webu, a pokud redakční rada usoudí, že určené informace jsou pro občany důležité, budou zveřejněny v Hrabovských listech nebo na webových stránkách úřadu“.

Brzy uvidíme, zda „staronová“ redakčí rada usoudí, jestli výše uvedené a další podobné otázky a hlavně odpovědi jsou pro občany důležité a zda se podobná anketa, o kterou jsem se pokusil, uskuteční i na stránkách Hrabovských listů.

14. 4. 2015.     V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma