Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Korespodence se zastupiteli

Korespodence se zastupiteli

Politikové, ať již poslanci, senátoři nebo zastupitelé si vybrali tuto svou  aktivitu dobrovolně s tím, že se budou věnovat na plný úvazek nebo ve svém volném čase činnostem, které tak či onak by měly přispět ke všestrannému  zvýšení kvality života občanů.

            Aby tyto snahy politiků byly vymezeny tématicky i časově, existují v zastupitelské demokracii volební programy, na základě kterých se obvykle voliči rozhodují, kdo se stane nebo nestane jejich poslancem, senátorem, zastupitelem. A pochopitelně zodpovědní občané pak sledují, jak jsou tyto volební sliby naplňovány.

            U poslanců a senátorů je to jednoduché. Mají své kanceláře a poslanecké dny,  a občané mohou písemně nebo i osobně komunikovat a řešit své problémy.

            Styk se zastupiteli je většinou upravován jednacím řádem zastupitelstva. V případě městského obvodu Hrabová je v článku 19 uvedeno, že písemnosti a poštu příslušným členům zastupitelstva přijímá sekretariát starosty. Každý,  kdo má potřebu sdělit místním politikům cokoliv, má tak možnost učinit.

            Jelikož se považuji za angažovaného občana, využiji této možnosti a budu klást našim zastupitelům různé otázky, a to jednak jako občan a současně jako vydavatel webových stránek Hrabovské noviny.

             Pochopitelně, že tuto korespondenci následně zveřejním. Jsem totiž v prekérní situaci: Když jsem před rokem s vydáváním Hrabovských novin začínal, nedomyslel jsem zcela důsledky tohoto počínání. Počet mých čtenářů se postupně zvyšoval, v období loňských voleb dokonce až na 70 čtenářů a v poslední době se ustálil na počtu 30 – 50 čtenářů. Je to pro mne velký závazek. Možná, že se zcela mýlím, ale co když svými články a komentáři vyvolám alespoň  u některých občanů  zájem o to, jakým způsobem jsou v Hrabové uplatňovány principy zastupitelské demokracie, jaká je skutečná kvalita místních politiků, jak je zacházeno s veřejnými financemi a s veřejným majetkem?

            Při korespondenci se zastupiteli budou z mé stany kladeny konkrétní otázky na plnění volebních programů, na dodržování zákonů souvisejících s komunální oblastí, na kvalitu zpětné vazby mezi zastupiteli a občany. Rovněž budu při své korespondenci  poukazovat na dobré zkušenosti a poznatky z ostatních městských obvodů, městských částí a obcí s otázkou, proč to nelze realizovat v Hrabové.

             Možná, že do této korespondence se zapojí i někteří další občané z řad čtenářů Hrabovských novin, což bych velmi uvítal. Korespondence bude trvale umístěna na webových stránkách v záložce „Korespondence se zastupiteli“.

           

 

            18.1. 2015.     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma