Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespodence se zastupitelem panem Milanem Orkáčem.

Má korespodence se zastupitelem panem Milanem Orkáčem.

 

Pan ing. Milan Orkáč je zastupitelem již od r. 1992 a věnuje se mimo jiné problematice bytového fondu v majetku městského obvodu. I v tomto volebním období je předsedou bytové komise. Z jeho vystupování na jednání zastupitelstva jsem usoudil, že dobře ovládá komunální legislativu a aktivně se vyjadřuje k projednávané problematice. Svou funkci opozičního zastupitele podle mého názoru zvládá velmi dobře.

Před časem jsem ing. Milanu  Orkáčovi položil několik otázek a nyní přišly následující odpovědi:

1. Při naší nedávné korespondenci jste uvedl, že o stávající obecní byty je v Hrabové velký zájem, čekací doba je cca 8 let. Čím si to vysvětlujete? Soudě podle inzerátů je v Ostravě mnoho volných bytů.

Odpověď: Hrabová je velice lákavá lokalita, a to zejména svým venkovským charakterem, dobrým přístupem nejen do středu města, ale i do přírody s výjezdem z Ostravy cyklostezkami, ale i vlakem z Vratimova do Beskyd.

Do pořadníku jsou  zapisováni občané starší 18-ti let, přičemž je přihlíženo i k tomu, zda občan bydlí nebo pracuje v Hrabové. Jedná se většinou o dětí rodičů bydlících od narození v naší obci, kteří k Hrabové mají vztah a proto tu chtějí zůstat.

2. V Hrabové je ještě údajně cca 200 obecních bytů. Proč se neuvažuje o jejich privatizaci? Vždyť by to odstranilo dnešní problémy s dlužníky.

Odpověď: V tabulce v příloze jsou uvedeny byty ve vlastnictví obvodu Hrabová s celkovým počtem dlužníků a s uvedením, zda splácejí nebo nikoliv. Na V. Huga 563/22 bylo dříve prodáno 5 bytů a zbyl 1 byt, který bude po uvolnění stávajícím nájemníkem prodán v aukci a výtěžek použit na renovaci bytového fondu. Dle mého názoru bude nutno zrychlit jednání s dnešními neplatiči a uvolnit byty pro občany, kteří chtějí nájemné splácet. V druhé části přílohy je pak přehled vlastnictví bytů v jednotlivých obvodech Ostravy. Tento materiál byl projednán Radou města a obsahuje doporučení, kolik bytů by mělo zůstat ve vlastnictví obvodů. V Hrabové je to cca 220 bytů. V některých domech jsou pod byty nebytové prostory využívané ve prospěch občanů. S privatizaci těchto bytů se nepočítá. Stávající bytový fond je postupně modernizován. V souvislosti s nákladnými rekonstrukcemi bytů lze počítat s jejich převáděním do 1. kategorie a s následnou úpravou nájmu.

3. V některých městských obvodech mají tzv. startovací byty pro mladá manželství. Uvažuje se o tom i v Hrabové?

Odpověď: Neuvažuje, není po tyto účely dostatek bytů a pořadník je pro tyto účely dostačující. V pondělí dne 9.3. proběhlo jednání bytové a sociální komise, na kterém byl sestaven návrh pořadníku žadatelů o nájemní smlouvu. Po schválení bude nový pořadník zveřejněn.

S pozdravem Milan Orkáč, předseda bytové a sociální komise.

Komentář Hrabovských novin:

Podle informace z odboru financí MOb spravuje realitní kancelář městskému obvodu 242 bytů a v r. 2013  skončilo  hospodaření s bytovým fondem v Hrabové se ztrátou 1.769 tis. Kč. Výsledky za r. 2014 doposud nebyly zveřejněny.  Nebylo by vhodné uvažovat o další privatizaci bytů? Vždyť srovnatelné městské obvody vlastní bytů podstatně méně: Petřkovice 29, Polanka 17, Stará Bělá 26. A Hrabová 242. Nevytváříme „strategickou rezervu“ pro celé město?

Snížením počtu obecních bytů by se snížily finanční ztráty a i problémy s neplatiči nájemného a další podobné problémy, které souvisí s nájemným bydlením. Ušetřené peníze by se použily na potřeby, sloužící všem obyvatelům Hrabové. Asi to není možné, jinak by se to již dávno uskutečnilo. Bylo by vhodné seznámit veřejnost s důvody, které brání další privatizaci bytů.

            21. 3. 2015. V. S.

 

Příloha: Přehled o neplatičích nájmu v MOb Hrabová  a Bilance bytového fondu v majetku SMO.

 

 

Soubory ke stažení

Byty_1.pdf
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma