Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence se zastupitelem Vladimírem Petanou

Má korespondence se zastupitelem Vladimírem Petanou

Ing. Vladimír Petana, CsC, je zastupitelem za stranu ČSSD- Hrabová nepřetržitě od r. 1998. Po dvě funkční období byl členem Rady, mimo to i členem finančního výboru a členem komise povodňové a komise výstavby, dopravy a ekologie. Z uvedeného vyplývá, že je velmi zkušeným komunálním politikem.                                                                                                                                                                                                 Před časem jsem panu zastupiteli jménem Hrabovských novin zaslal následující otázky:

1. Jaký problém považujete v současné Hrabové za nejdůležitější?

2. Na jednáních zastupitelstva zdůrazňujete, že zastupitelé by měli přistupovat k majetku obce především „s péčí řádného hospodáře“. Nedávno byly ve sdělovacích prostředcích zveřejněny informace o výsledcích kontroly interního auditu MMO, podle kterých jsou v Hrabové určité problémy, zejména na úseku evidence a inventarizace majetku městského obvodu. V čem spatřujete příčiny tohoto stavu?

3. Ve volebním programu ČSSD Hrabová je následující bod: Zasadíme se o důstojné prostory pro kulturní akce v Hrabové. Jaké jsou konkrétní představy ČSSD o realizaci tohoto volebního předsevzetí?

Čtenáři Hrabovských novin by určitě uvítali Vaše odpovědi na položené otázky.

Pan zastupitel odpověděl takto:

K bodu č. 1: a) uvést do pořádku činnost úřadu (viz bod 2).

                      b) velké problémy čtenáři znají a diskutují je. Já registruji zvětšující se problém v dopravě, a to ztíženou průjezdnost ulic V. Huga a Obchodní na Šídlovci. Dále se parkujícími auty zužují ulice na Horním konci Hrabové a tak ztěžují průjezd.

K bodu č. 2: Přikládám výpis z kontroly na úřadě z 9/2014 (příloha č. 1). Na posledním zastupitelstvu minulého funkčního období 17. 9. 2014 byla prezentována kontrolní zpráva jako dobrý výsledek s několika administrativními chybami (to jsou ty neshody viz výpis). Zpráva členům zastupitelstva nebyla předložena, bylo nám to dáno na vědomí. Ke kontrolní zprávě jsem se dostal až později a uviděl skutečný stav. Vážnost nálezů byla podceněna i tím, že provést nápravu dostala vedoucí financí… a nikoliv nejvyšší vedení. Skutečnou příčinu tohoto stavu nemohu znát. Jen se domýšlím, že se věnuje hodně energie na vnější činnost a na vnitřní činnost již nezbývá. Dobře vedený úřad moc nepřitahuje pozornost voliče, moderní češtinou „není to sexy“. Za odpovídající reakci bych já považoval provést mimořádnou inventarizaci nemovitého majetku, pohledávek a závazků, smluvních vztahů atd. (určitě ne ořezávátek a židlí) a nápravu v dalších uvedených oblastech s neshodami. Tady hrozí možná nebezpečí z prodlení. Na příklad u našich pozemků neoprávněně užívaných můžeme o ně přijít vydržením. Mohu je jen domýšlet, jak jsou na úřadě stanoveny a dodržovány procesy, jak probíhá interní audit a celková řídící činnost. Činí to na mě dojem samovolného degenerativního rozpadu systému.

K bodu č. 3: V Hrabové je jediný velký sál a to v hospodě U Lípy. Jsou různé zvěsti o jejím dalším směřování. ČSSD podpoří snahu o získání hospody U Lípy do majetku obce a její zvelebení včetně sálu. A přes to, že víme, jak je obtížné zajistit alespoň neztrátový provoz.

Ing. Vladimír Petana, CsC., pracující důchodce, externí auditor systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce.

Jménem čtenářů Hrabovských novin děkuji panu zastupiteli za konkrétní a podrobné odpovědi.

Příloha č. 1 – Výpis z kontrolní zprávy  MMO

                24. 2. 2014. V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma