Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence se zastupitelem panem Liborem Lyčkou

Má korespondence se zastupitelem panem Liborem Lyčkou

 

Dne 15. února 2015 jsem zaslal panu Liboru Lyčkovi následující dopis:

Pane zastupiteli,

 

je to již 17 let, kdy jste začal působit ve funkci zastupitele našeho městského obvodu. Od r. 2002 jste nepřetržitě členem rady. Do těchto funkcí jste byl volen na kandidátce ODS.

 

Občany Hrabové by jistě zajímaly Vaše názory na některé důležité momenty z minulého i současného období.

 

V Hrabové nyní vychází dva internetové weby, které mohou odpovědi na mé otázky našim čtenářům  zprostředkovat.

 

Otázka č. 1: V Hrabovských listech jste v r. 1999 napsal: „Jako člen zastupitelstva se budu snažit prosadit, aby si Hrabová uchovala svůj vesnický charakter. Myslím si, že kromě výstavby rodinných domů by ve vesnické části nemělo docházet k další průmyslové výstavbě. Doufám, že zbude místo i na zemědělské plochy, pole, louky, rybníky, které k vesnici neodmyslitelně patří“. 

 

Do jaké míry se podařilo tuto Vaši tehdejší představu realizovat?

 

Otázka č. 2: V současném  volebním programu ODS Hrabová je i požadavek na vybudování lávky přes Ostravici v prostoru Starého splavu, a to ve spolupráci se sousedním Vratimovem a městem Ostrava.

 

Jaký přínos bude mít tato lávka pro občany Hrabové?

 

Otázka č. 3: Ve srovnání s městskými obvody Stará Bělá a Polanka má Hrabová výrazně vyšší náklady na místní správu. A to přesto, že oba uvedené obvody mají větší počet obyvatel. Čím je to způsobeno?

 

    Libore, doufám, že nezklameš a čtenářům Hrabovských novin a Hrabova.info  na položené otázky odpovíš.

 

 

 

Nyní po více než měsíci se tomuto dopisu vracím s následujícím komentářem:

 

To důvěrné oslovení v poslední větě jsem si dovolil proto, že jsme sousedé a máme mezi našimi rodinami velmi dobré vztahy.

 

Chápu a respektuji důvody, proč pan zastupitel neodpověděl na můj dopis.  Je solidární s panem starostou a s některými dalšími zastupiteli, kteří nemají potřebu prezentovat své názory na věci veřejné na tzv. soukromých webech. Mohu jen doufat, že se tak stane na stránkách restartovaných Hrabovských listů.

 

Přitom pokládám mnou položené otázky za poměrně důležité. Hrabová byla v minulosti vesnicí, což pro její obyvatele přinášelo jak dobré tak i méně dobré důsledky. Mezi ty první patří charakteristické, ve městě neznámé mezilidské a sousedské vztahy a každodenní styk s přírodou, mezi ty druhé menší možnosti v konzumaci technických, kulturních a dalších výdobytků, běžných ve větších městech.

Pokud bych měl odpovědět já na tuto otázku, řekl bych, že se podařilo ve vesnické části zachovat do značné míry vesnický ráz obce, a to dokonce včetně rybníků. Mám tím na mysli Pilíky. Že se na plochách k tomu určených staví nové rod. domy, je přirozené a žádoucí. Pokud by tomu tak nebylo, zůstal by z vesnické části skanzen, tvořený zchátralými, nepříliš stavebně kvalitními objekty z dřívějších dob. Možná, že svých vzhledem se některým odborníkům některé  nové stavby příliš nelíbí. Ale odpovídají současné době a hlavně finančním možnostem stavebníků. Pokud nové domy vyhovují svým provedením a vybavením současné legislativě, těžko lze proti nim něco namítat.  

 

Problém, který je skryt v druhé otázce, není jistě pro Hrabovou zvlášť významný. Čas nejlépe ukáže, zda lávka přes Ostravici bude k něčemu dobrá. Mě na této záležitosti vadí určitá nekoncepčnost tohoto záměru v návaznosti na dosud nevybudované navazující komunikace a pak také nejasnost v osobě budoucího vlastníka, který se bude muset starat o údržbu tohoto zařízení.

 

Třetí otázka je podle mého názoru velmi závažná. Vysoké náklady na místní správu v Hrabové „ujídají“ finanční postředky pro další potřeby obvodu. Mezi ty patří bezesporu neexistence důstojného kulturního střediska a možná i neexistence objektů, tvořící v sousedních obvodech vesnického charakteru střed obce. Možná, že současné náklady cca 8 mil. Kč jsou přiměřené a účelně vynaložené. Ale pořád je zde nezodpovězená otázka, proč jinde mají místní správu levnější. Přitom rozsah prováděných činností vychází ze společné legislativy a je v podstatě stejný. Nechápu, proč se zastupitelé a hlavně členové rady této otázce vyhýbají.

Snad se jednou občané Hrabové dočkají konkrétní odpovědi.

 

            22. 3. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma