Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má korespondence se zastupitelkou Vladislavou Kopitzovou

Má korespondence se zastupitelkou Vladislavou Kopitzovou

Nikdy jsem netajil své sympatie k volebnímu programu hnutí „Změna pro Hrabovou“ a proto v komunálních volbách na podzim 2014 dostali i mé hlasy. Paní Kopitzovou znám mnoho let jako sympatickou, vstřícnou, komunikativní a  odborně  kvalifikovanou občanku a jsem velmi rád, že je i mou zastupitelkou. Čas od času si vyměňujeme názory na různé problémy Hrabové.

V souvislosti s mým korespondováním se zastupiteli jsem paní Kopitzové asi před měsícem položil následující otázky:

1. Ve volebním programu hnutí „Změna“ je v bodě 6 uvedeno: Zprůhlednit financování realizovaných zakázek v obci, zpracovat rozpočet v obci tak, aby byl srozumitelný pro občany.

Otázka: už byly učiněny kroky, které by vedly k realizaci tohoto bodu volebního programu?

2.  Nedávno byly na stránkách Hrabova.info zveřejněny informace o výsledcích kontroly interního auditu MMO a o dlouhodobých problémech Hrabové ve vedení účetnictví.

Otázka: V čem spatřujete příčiny těchto, problémů?

3. V porovnání se srovnatelnými městskými obvody (Stará Bělá, Polanka n. Odrou) má městský obvod Hrabová významně vyšší náklady na činnost místní správy.

Otázka: Jaké jsou příčiny těchto výrazně vyšších nákladů?

Paní Vlaďka Kopitzová, zastupitelkyně a členka finančního výboru na položené otázky odpověděla souhrnně takto:

 

Nechala jsem si Ing. Hrabovskou předložit Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Hrabová za poslední tři roky.

Část tohoto hodnocení byla zveřejněna na Hrabova.info. V pondělí je svoláno jednání finančního výboru, který se bude hodnocením za rok 2014, přijatým opatřením a hlavně vybudováním systému finanční kontroly v naší obci zabývat.

Vzhledem k důležitosti tohoto hodnocení a rozsahu, jež se týká, zabývám se v této chvíli v oblasti, která se týká financování a rozpočtu obce hlavně tímto. Považuji výsledek hodnocení přiměřenosti… za vysoce důležitý a nedůsledná přijatá opatření o provedení opravy, můžou negativně ovlivnit chod celého úřadu.

S pozdravem Vladislava Kopitzová

Tolik z dopisu mé zastupitelkyně.  Její odpověď se soustředila výhradně na problematiku, obsaženou v otázce č. 2 (Výsledky auditu MMO).

K otázce č. 1 (zprůhlednění veřejných zakázek) a k otázce č. 3 (vysoké náklady na činnost místní správy) se paní Kopitzová nevyjádřila.

I když určitě záležitosti kolem auditu MMO jsou velmi důležité, neméně závažná je především problematika vysokých nákladů na činnost místní správy. Vždyť rozpočtovaná částka na r. 2015 ve výši 7.964.000 Kč je ve srovnání s podobnými městskými obvody výrazně vyšší. A doposud nikdo z kompetentních představitelů samosprávy (starosta, předseda finančního výboru) nevysvětlil občanům Hrabové příčiny této anomálie.

Beru v úvahu, že nynější zastupitelstvo je teprve na začátku svého čtyřletého působení a postupně se budou řešit různé důležité problémy, mezi jinými možná i výše nákladů na provoz místní správy, optimalizace nákladů na investice, náklady na provoz domovního fondu, náklady na energie, náklady na provoz zastupitelstva atd.

A Hrabovské noviny ve spolupráci s Hrabova.info (a možná i s Hrabovskými listy) budou u toho.

10. 3. 2015.   V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma