Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Má krespodence se zastupitelem Janem Šumberou

Má krespodence se zastupitelem Janem Šumberou

Neskrýval jsem a neskrývám své sympatie k hnutí  „Ostravak“, a to především pro  jejich volební program. Obsahuje několik nových, progresivních bodů, zaměřených na větší otevřenost naší  veřejné správy směrem k občanům. Svého času / 3.10. 2014 / jsem o tom napsal podrobný článek do Hrabovských novin.

            V průběhu volební kampaně, v říjnu 2014 jsem požádal  pana Šumberu o odpovědi na následující otázky, které souvisely právě s volebním programem.

 

1. Na Šídlovci je nedostatek parkovacích míst pro auta zde bydlících občanů. Svědčí o tom skutečnost, že požadavek na rozšíření počtu parkovacích míst je ve volebních programech dvou politických subjektů.

Odpověď: Nevíme, zda se někdo zajímal o to, kde jsou parkovací místa potřebná a kde naopak ne. Zda je vypracována koncepce pro parkování v Hrabové. Např. v ul. U Kotelny zdaleka nejsou parkovací místa využívána ze 100%. Velký prostor vidíme v lepší organizaci parkovacích míst, např. šikmé stání místo podélného, lepší rozvržení parkování např. za domem Paskovská 35 ( za domem „s pečovatelskou službou“). Rovněž nejsou efektivně využity parkovací plchy za restauraci Beskyd, křižovatka T (V. Huga – Šídlovecká) apod. V těchto případech by nebyla nutná likvidace zelených ploch. V případě zasahování do zelených ploch se rozhodně chceme vyhnout kácení stromů a používat zatravňovaní dlaždice nebo sítě.

 

2. Co míníte ekologickým topením v lokálních topeništích?

Odpověď: Souhlasím s Vámi, že Hrabová je plně plynofikována, ale…ve spoustě domů si lidé ponechali kamna na tuhá paliva, kde někteří (a naštěstí se jedná o výjimky) spalují kde co např. domovní odpad (osobně mi nevadí, pokud topí lidé dřevem, uhlím, ne každý má na to, aby topil celou zimu plynem). Zde můžeme občany pouze informovat a „aktivovat“, aby byli ohleduplní ke svému okolí, protože pravomoc obce a policie jsou zatím nulové. Můžeme prostřednictvím obecních periodik upozorňovat na tento nešvar, dále např. spolupracovat s „aplikaci“ Čistý komín a umisťovat fotky takto kouřících domů na internet (v souladu s platnými právními předpisy). Jde tedy spíše o informační kampaň.

 

            Další část korespondence se uskutečnila v únoru 2015.

 

Otázka : Ve vašem volebním programu je napsáno“ Zprůhledníme financování obce uvedením srozumitelného rozpočtu obce na webových stránkách a současně po vzoru radnice Mor. Ostrava a Přívoz zveřejníme všechny smlouvy na internetu. Už jste zahájili konkretní kroky pro realizaci tohoto závazku?

Odpověď: Naše kompetence ke splnění tohoto slibu jsou takřka nulové, neboť nemáme přímé zastoupení ve vedení obce, tudíž zveřejňování zakázek a smluv na internetu nemůžeme ovlivnit. Jako člen Kontrolního výboru jsem zažádal o předložení materiálu k zakázce na rekonstrukci bytové jednotky, kde chybělo jak vypsání výběrového řízení na internetu tak nebyla zveřejněna smlouva. Například i tomuto se bude věnovat kontrolní výbor na příštím zasedání. Současně jsme na zastupitelstvu dne 17. 12. 2014 vyvolali diskusi k nové podobě internetových stránek obce, kde budeme požadovat přehlednější zveřejňování veřejných zakázek a smluv. První diskuse k podobě nových internetových stránek již proběhla.

 Dne 11. 2. 2015 se bude konat pracovní jednání zastupitelstva, které bude věnováno zejména nové podobě Hrabovských listů a částečně i internetovým stránkám obce. Na tomto jednání budeme opětovně požadovat přehledné a srozumitelné zveřejnění dokumentů obce.

 

 

Otázka: Nedávno byly na stránkách Hrabova.info zveřejněny informace o výsledcích kontroly interního auditu MMO a o dlouhodobých problémech Hrabové ve vedení účetnictví. V čem spatřujete příčiny těchto problémů?

Odpověď: Jako zastupitelé za hnutí Ostravak jsme se nespokojili pouze se závěrečnou zprávou, ale vyžádali jsme si kopii auditu, kterou jsme prostudovali. Výsledky auditu i návrh dalšího postupu a opatření k nápravám zjištění v současné době projednáváme jednak se zastupitelkou p. Kopitzovou, dále bude tato problematika předmětem jednání finančního výboru. Vyjádření, výsledky jednání a návrhy dalšího postupu zveřejníme prostřednictvím článku na Hrabova.info. Své závěry budeme následně projednávat s kompetentními zaměstnanci ÚMOb Ostrava-Hrabová, od nichž budeme požadovat vysvětlení a návrhy opatření, přijatých k odstranění nedostatků a jejich předcházení. Myslíme si, že výsledky kontrolního auditu MMO by měli především řádně osvětlit jak starosta tak původní rada ÚMOb Ostrava-Hrabová. Současné vedení úřadu by mělo jasně řící, jaká opatření byla přijata, aby se tato situace neopakovala.

 

Otázka: Loňské volby v Hrabové vyhrála ODS a vytvořila koalici s KDU-ČSL. Jak se Vám se zastupiteli této koalice spolupracuje?

Odpověď: Zatím bych si současný stav netroufl nazvat spoluprací, spíš se jedná o ne příliš časté diskuse k určitým tématům vedené se vzájemným respektem a slušností.

 

S přátelským pozdravem

 Jan Šumbera

 

11.2. 2015        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma