Navigace: Vladimír Slavík > Korespodence se zastupiteli > Odpověď předsedy redakční rady Hrabovských listů na otevřený dopis

Odpověď předsedy redakční rady Hrabovských listů na otevřený dopis

 

V minulých dnech jsem poslal panu Janu Šumberovi, zastupiteli za hnutí „Ostravak“ a předsedovi redakční rady Hrabovských listů otevřený dopis, ve kterém jsem mimo jiné poukazoval na výhodnost měsíčního intervalu ve vydávání místních časopisů a sdělil své některé náměty a názory na strukturu a obsah časopisu. Současně jsem navrhl setkání, na kterém bychom o těchto záležitostech pojednali podrobně.

Pan předseda na tento dopis reagoval a zaslal následující informace a stanoviska:

Dobrý den,

po delším čase se mi podařilo Vám konečně odepsat. Samozřejmě proti schůzce jako takové nic nemám a rád se s Vámi osobně seznámím a setkám.

Rád s Vámi proberu i otevřený dopis. Teď jen pár stručných poznámek a reakcí na Váš dopis:

- původně jsem se snažil pouze o účast v redakční radě a nebylo mým cílem stát se jejím předsedou, myslím si však, že daleko důležitějším člověkem je šéfredaktor a mohu s klidným svědomím říci, že ten současný p. Pavelka je profesionál s potenciálem Hrabovským listům (HL) výrazně pomoci, to že není z Hrabové neberu jako mínus, v některých případech to bude jistě ku prospěchu. Dalším velmi důležitým článkem jsou občané Hrabové, kteří posílají, a doufám, že budou posílat i nadále příspěvky do HL (prostřednictvím emailu redakce@ostrava-hrabova.cz) a až za těmito lidmi vidím redakční radu

- webové stránky rozhodně v nejbližší době nenahradí HL, ale každopádně spatřuji velký potenciál právě ve webových stránkách úřadu.

- co se týče intervalu nemyslím si, že v tomto roce dojde ke změně intervalu vydávání, osobně se tomu nebráním, ale je to o všeobecné shodě lidí, kteří se na přípravě HL podílejí

- co preferovat, co zakázat… redakční rada schválila pravidla pro vydávání HL, tyto  budou po schválení radou obce umístěny na webu obce a lidé budou přesně vědět co je možno vydat a co už je takříkajíc za hranou

- rubriky… jak řekl p. Pavelka, v podstatě vše ohledně novin bylo vymyšleno… každopádně naše myšlenky se ubírají podobným směrem - odkazy na minulost Hrabové v rámci pravidelné rubriky jistě budou (rádi bychom vycházeli z kroniky obce), stejně jako kalendář akcí v Hrabové apod. jak uvádíte v otevřeném dopise

- co se děje v politických stranách… osobně, a shodli jsme se na tom v celé redakční radě, vidím HL jako apolitické, i když ne tak "apolitické" jako tomu bylo doposud. Politické stany mají dozajista své prostředky a kanály jak občany informovat o své činnosti a nemyslím si, že

HL  nejsou vhodným místem pro tvorbu "PR" politických stran, každopádně svůj prostor pro informace občanům zde bude. Vydávání článků politických stran a hnutí je opět "ošetřeno" pravidly pro vydávání HL.

Tak to je v kostce víceméně vše, ostatní s Vámi rád proberu při našem osobním setkání.

Závěrem bych rád podotknul, že odpovědi na Vaše otázky nejsou stanoviskem redakční rady, jsou to čistě mé názory. V případě "sporů" co vytisknout a co ne bude vždy demokraticky hlasovat redakční rada, kde hlas každého ze členů má naprosto stejnou váhu.

S pozdravem Jan Šumbera.

 

Na osobní schůzce, která následovala, jsme se podrobněji věnovali především možnostem rozšíření počtu vydání z dnešních šesti na dvanáct, tj. přechodu na měsíčník. Pan Šumbera to v dohledné době nevidí jako reálné, a to především pro značnou časovou náročnost přípravy měsíčníku jak pro členy redakční rady tak také  pro redaktora. Obě tyto instituce ještě nemají dostatek zkušeností, aby mohly závazně určit termín přechodu na měsíčník.

K tzv. „apolitičnosti“ místních periodik: pan Šumbera společně s celou redakční radou zastává názor, že HL nejsou vhodným místem ani pro zveřejňování volebních programů volebních subjektů přesto, že tyto vyjadřuji přání a požadavky občanů na zlepšení infrastruktury, kultury, společenského života a neobsahují tedy žádné „politické“ požadavky. Volební programy jsou věcí politických subjektů a mají je zveřejňovat tak jak doposud, tedy pomocí letáčků a jiných tiskovin za vlastní prostředky politických stran a hnutí.                                Zde se naše názory lišily, já totiž považuji místní časopis jako „veřejnoprávní sdělovací prostředek“ místní komunity, podobně jako je jím Česká televize a Český rozhlas v celostátním rozsahu. Současná redakční rada Hrabovských listů vidí úlohu a poslání místního časopisu jinak. Pokládám tuto záležitost za otevřenou a doufám, že se do případné diskuse zapojí více občanů Hrabové.

Během diskuse jsme probrali i další témata, jako je současná úroveň webových stránek Hrabové, úloha opozičních zastupitelů v zastupitelstvu, způsob zadávání veřejných zakázek, hospodaření s bytovým fondem s hlediska návratnosti vložených finančních prostředků, výhody i nevýhody budování „satelitních“ center rodinných domů apod.

Prostřednictvím Hrabovských novin sděluji našim čtenářům, že Jan Šumbera žije od narození v Hrabové a je stejně jako já patriotem našeho městského obvodu. Pro dobrý výkon funkce zastupitele má podle mého názoru mimo to i další předpoklady: pocit zodpovědnosti před svými voliči, potřebné vzdělání a profesní zkušenosti a vhodné povahové vlastnosti, především rozvážnost, zodpovědnost, kritičnost a snahu posunout vývoj městského obvodu Hrabová dopředu. Myslím, že voliči, kteří hlasovali v minulých volbách v Hrabové pro hnutí „Ostravak“ volili dobře.

Je však ještě předčasné hodnotit, jak pan zastupitel těchto svých možností a předností využije v praxi. To se uvidí až na konci volebního období v r. 2018. 

            24. 4. 2015.  V.S.                                                                    

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma