Navigace: Vladimír Slavík > Kultura > 5.6.2016: Nedělní zamyšlení

5.6.2016: Nedělní zamyšlení

Nedělní zamyšlení

Zákon o obcích a systém zastupitelské demokracie  poskytují  občanům značné možnosti spravovat veřejné záležitosti tak, aby tito se svými rodinami mohli žít ve svých obcích a domovech spokojeně a podle svých představ.

Při podrobném čtení zákona o obcích zjišťuji, že je hodně  zaměřen i na způsob hospodaření z obecními finančními prostředky. Aby s nimi bylo nakládáno hospodárně a sloužily účelům, na kterých má zájem většina obyvatel.

Základním předpokladem pro  úplnou realizaci všech možností, které zákon o obcích poskytuje, je zvolení kvalitních zastupitelů. Je do jisté míry problém, protože mnozí  občané dávají přednost svému zaměstnání a dalším různým jiným soukromým aktivitám a koníčkům.  A na řešení  ostatních problémů již pak nezbyde čas.

Zákon o obcích s tím počítá a za práci pro obec jsou poskytovány určité odměny. Kromě toho se předpokládá, že stále existují občané, kteří i nyní obětují svůj čas  veřejným záležitostem bez ohledu na případnou odměnu.

Není však jednoduché při volbách zvolit přesně ty osobnosti, které budou  veřejné funkce vykonávat  nejlépe. Snadnější je to tam, kde existují různé veřejné aktivity a především tam, kde žije místní kultura, produkovaná místními občany. Zde  nejlépe vyniknou ti schopní organizátoři, u kterých nejsou na prvém místě peníze, ale různé jiné, ušlechtilejší  důvody.

S potěšením pozoruji, že tyto aktivity se rozsahem dříve nebývalým uskutečňují i v naší obci.

Konkrétně:  akce Ukliďme Česko, ukliďme Hrabovou, Vítání jara, Fotosoutěž Hrabové, Malování na chodníku, aktivity velocipedistů Hrabové, akce skupiny Mata Hari, Vyřezávání dýní, Zmapuj To, Divadlo tety Chechtalíny, Vypouštění lampiónů a vlaštovek, Smažení vaječiny, Kinematograf bratří Čadíků, aktivity MŠ Klubíčko, Pletení pomlázek, koncerty Václava Fajfra,  Divadlo Smíšek atd. Možná, že jsem některé i neuvedl, za což se omlouvám. 

Patří zde i zveřejňování přepisů místní kroniky, publikace o hrabovském kostele a  publikace o 2.sv. válce se vzpomínkami pamětníků a následné akce za účasti občanstva.

Záměrně jsem neuvedl ty kulturní, společenské a sportovní akce, které se prováděly i dříve.

Mezi ty nejefektivnější aktivity  patří  beze sporu divadlo a podobné činnosti, kde vedle těch na jevišti jsou  v hledišti často stovky diváků a všichni se tak společně podílí na místní kultuře se všemi příznivými důsledky na utužování sousedských a mezilidských vztahů. K tomu nám v Hrabové, bohužel, stále chybí Kulturní dům.

Dalo by se očekávat, že moudré zastupitelstvo bude výše uvedené aktivity podporovat, a to nejenom slovně, ale také  finančně. Skutečnost v Hrabové  za r. 2015 je následující:  Z celkových zdrojů cca 35 mil. Kč bylo na kulturu věnováno (§33)  390 tis. Kč, což je asi 1%. Řekl bych, že je to poněkud málo.Vždyť v této částce jsou i náklady na Hrabovské listy.

Je zde ještě jeden problém: Za současnými veřejně prospěšnými akcemi stojí konkrétní lidé. Moudří radní by pokládali za moudré a žádoucí  informovat  o těchto lidech  všechny občany.  Třeba tím, že by se jim veřejně poděkovalo na jednání  zastupitelstva nebo v Hrabovských listech.

5. 6. 2016   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma