Navigace: Vladimír Slavík > Kultura > 7.6.2015: Kultura v Hrabové

7.6.2015: Kultura v Hrabové

  Kultura v Hrabové.

Ne že by se nic nedělo. Na stránkách Hrabovských listů, na webu Hrabova.Info  i na úřední desce obce je uvedeno mnoho akcí s kulturním zaměřením, kterých je dokonce možná více jak v sousedních obcích.

Ale Hrabová byla vždy v kultuře příkladem.  Již počátkem minulého století jsme zde měli chlapeckou dechovou kapelu známou v širokém okolí, pak divadelní společnost Vojan, narodil se zde básník Vilém Závada, nepřetržitě zde existovaly a dodnes existují kvalitní dechové kapely a dokonce i některé divadelní aktivity. Tato tradice zavazuje.

Co nám nesmírně chybí, je kulturní dům. Nedávno jsem o tom diskutoval s Mirkem Houžvičkou, předsedou hnutí „Změna“ v Hrabové. V tomto oboru je odborníkem, působil dlouho jako vedoucí kulturního domu V Hlučíně. Vysvětlil mi, co vše lze v tomto zařízení provozovat, všechny možné aktivity, zaměřené jak na tělo, tak na duši člověka. Pochopitelně, že nesmí chybět divadelní sál, knihovna a další potřebné prostory.  Žádoucí je i přiměřeně velká restaurace a možná i venkovní zahrada.  Možná dokonce, že by se zde uplatnila i obřadní síň pro svatby, vždyť Hrabová měla v minulosti vlastní matriku.  Objekt musí být vhodně situován vzhledem k dopravním možnostem a postaven v místě, kde bydlí nejvíce obyvatel.

Teoreticky je tímto místem  v Hrabové okolí  Šídlovce. Bydlí zde polovina obyvatel, v blízkosti je Ostrava – Jih a tím možná i dostatek zájemců o restaurační a jiné služby Kulturního domu.  Prostor by byl i na potřebné parkoviště a letní zahradu.

 Pro sousední školu by vzniklo zázemí, nutné k provozování  kulturních  aktivit žáků, možná včetně hudební, divadelní a taneční výuky a pro další zájmové kroužky.

Pro knihovnu by vznikly větší prostorové možnosti včetně uplatnění moderních technologií. Přestěhováním knihovny a Klubu důchodců do nového Kulturního domu  by objekt dnešní knihovny  byl  k dispozici např. pro tak potřebné „startovací“ byty pro mladá manželství.

Jsou i názory, že kulturní dům má vzniknout modernizací restaurace „U lípy“. Argumentuje se převážně minulou tradicí a situováním objektu uprostřed obce. Zastánci tohoto řešení neberou v úvahu značné, dokonce nepřekonatelné komplikace, vznikající tím, že restaurace je v držení soukromé osoby a neúměrně vysoké náklady na nutnou rekonstrukci.

Při nedávné diskusi o této záležitosti přišel Mirek Houžvička s úžasným nápadem uspořádat mezi občany Hrabové finanční sbírku na stavbu Kulturního domu. Tak jak kdysi naši předkové posílali peníze na Zlatou kapličku. Výnos sbírky by jistě nepokryl ani část nákladů, ale určitě by tato sbírka pomohla sjednotit občanstvo a posílit sebevědomí občanů Hrabové. Snad by výtěžek sbírky byl využit i na pořízení busty Viléma Závady, která by v Kulturním domě našla vhodné umístění. A nemuseli bychom se ani doprošovat o schválení tohoto záměru u rady města Ostravy.

Při poslední konzultaci tohoto článku a Mirkem Houžvičkou mi tento sdělil, že předsedkyně kulturní komise Vlaďka Kopitzová již preventivně uvažuje o nejvhodnější m místě pro Kulturní dům a brzy vystoupí s tímto námětem na zastupitelstvu.

V každém případě nastal čas na řešení problému Kulturního domu. Infrastruktura obce je téměř dobudována a vložení finančních prostředku do kultury je velmi dobrá investice.

Bylo by žádoucí vytvořit potřebný prostor pro diskusi o tomto problému, kde by dostali slovo jak občané Hrabové, tak odborníci na tuto problematiku.  Jak místní, tak z celého města. Tato diskuse by mohla proběhnout na stránkách Hrabovských listů, které čtou, na rozdíl od soukromých webů, téměř všichni občané Hrabové.

7. 6. 2015.  V.S. +  M. H.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma