Navigace: Vladimír Slavík > Kultura > 9.5.2020: Stavět či nestavět?

9.5.2020: Stavět či nestavět?

Stavět či nestavět?

Ano, přístavba k radnici je teď na pořadu dne. Není třeba  stále dokola poučovat  ostatní o významu kultury a  zdůrazňovat, že kultura si na sebe nevydělá. To ví každý průměrně vzdělaný člověk.

Na pořadu dne jsou praktické otázky, především financování této stavby. Bez vyjasnění této záležitosti jsou  výzvy na okamžité zahájení této stavby velmi  nezodpovědné.

Vše se zkomplikovalo koronavirem.  Nikdo neví, jak se bude v příštích letech vyvíjet ekononika  a jaká  bude  příjmová část  rozpočtu.

Zcela neznámý je budoucí vývoj stavebnictví v oblasti cenové. Budou vysoutěžené ceny na současné úrovni, nebo se dostaví pokles? Rozumný člověk v této situaci chvíli počká, až se to vyjasní.

To vše si asi uvědomují  i členové našeho finančního výboru, kteří radí k opatrnosti.

V rozpočtu na letošní rok je pro mne „záhadná“ položka  s názvem Financování. Přináší na příjmové straně rozpočtu neuvěřitelných 46 mil.Kč. Tuším zde souvislost s tzv. volnými prostředky, ve kterých jsou i peníze z bytového  fondu, a to ve výši 23 mil. Kč.

Proto členové FV na své schůzi dne 20.4. požádali Ing. Ziobrovou k podrobnějšímu vysvětlení této položky. Aby bylo jasné, kolik  peněz  je k dispozici pro pro tuto přístavbu v letošním roce.

Financování přístavby má konkrétní řešení,  a to je půjčka. Náš obvod má výhodu v tom, že zde existuje solidní ručení, a to jsou,  díky Průmyslové zóně,  vysoké daňové příjmy z nemovitostí . Určitá komplikace je v tom, že podle Statutu města Ostravy  městský obvod nemůže uzavírat smlouvy s bankami. Takže bychom museli mít předběžnou dohodu s městem.

V současné době bude mít důležité  slovo v tom, zda začít ihned stavět nebo nezačít, náš Finanční výbor. Naštěstí  tam jsou  zodpovědní  lidé, konkrétně Ing. Rundt, Ing. Hrabovská, Ing. Chlupatá, paní Očadlíková a pan Slíva.

Nakonec ještě jedna poznámka:  Mám určité obavy z toho, zdali bude kulturní dům po své dostavbě  řádně využíván. Dnešní generace je úplně jiná ve srovnáni s tou mou.  Dnešní generace má i v této oblasti úplně jiné požadavky ve srovnání s dřívějškem.  Proto bych doporučoval uskutečnit na toto téma diskusi s občany.  Buď besedu,  nebo anketu,  nebo  něco podobného.

Je v tom i určitý alibismus. Aby po vybudování KD se neozvali naši populisté s pokřikem „my jsme to chtěli jinak!“

9.5.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma