Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Jednání redakční rady HL 8.4. 2015.

Jednání redakční rady HL 8.4. 2015.

Je pochopitelné, že nelze hodnotit restart Hrabovských listů podle dubnového čísla, které bylo připravováno ve zcela mimořádných podmínkách. Možná z toho vyplývá i fakt, že poprvé za uplynulá léta jsem neobdržel výtisk HL do domovní schránky.(Dodatek: HL dorazily na Slínovou ulici ve čtvrtek ráno).

Díky pohotovosti pana Radomíra Orkáče a jeho Hrabova.info si mohou občané, mající přístup k počítači, učinit představu o jednání redakční rady, která zasedala 8. 4. 2015.

Oceňuji přítomnost starosty a místostarosty. Tím byl zdůrazněn zájem vedení obce o tento časopis. Nemyslím si, že je mnoho občanů Hrabové, kteří ihned po vynětí časopisu z domovní schránky vhodí HL do popelnice. I když i to nelze vyloučit. Možná má na tomto specifickém jednání některých našich spoluobčanů svůj podíl i jejich určité zklamání z nedostatečné „zpětné vazby“ mezi občany a radnicí a celková úroveň HL.

Potěšitelné je (dle neoficiálního zápisu p. Orkáče) sdělení starosty, že již příští číslo HL může být osmistránkové. Konečně po mnoha letech se mohou naše HL vyrovnat alespoň v počtu stránek sousedním městským obvodům. Věřím, že se časem dočkáme i dvanácti čísel ročně.

K větě z poznámek pana Orkáče „Konkrétní koncept šéfredaktor nemá“: Možná, že je to tak v našich poměrech i dobře. Těžko lze manufakturu najednou přestavět v moderní fabriku. Bude lépe ponechat optimální podobu časopisu určitému  vývoji, na kterém se může podílet i širší občanstvo.

Postrádal jsem zmínku o tom, zda se budou v HL vyskytovat i příspěvky zaměstnanců místní správy z oblasti územního plánu, stavebního rozvoje obce, dopravy, sociální problematiky, problémy hospodaření a rozpočtu. Rovněž nebyl naznačen způsob spolupráce časopisu s občany- dopisovateli. Nebyl také zdůrazněn prostor pro informování občanů o činnosti výborů zastupitelstva a komisí Rady.  

Zdá se, že časopis bude mít problémy s realizací tiskového zákona v oblasti povinného prostoru pro názory opozice. Mám zde na mysli poznámku o „apolitičnosti“ HL. Ale všechno má svůj vývoj a svůj čas. Rovněž to závisí na zájmu opozice o tento prostor. 

Pro budoucí hodnocení této etapy našimi potomky by bylo vhodné pořizovat z jednání redakční rady zápisy včetně záznamů o hlasování členů k jednotlivým bodům programu. Významně to posílí pocit zodpovědnosti a možná i urychlí skutečný restart HL.

Jistě, že na prvém zasedání redakční rady nebylo možno projednat vše, co bylo v minulých letech zanedbáno. V našich podmínkách si to vyžádá určitý čas a budeme tolerantní i k postupnému vývoji názorů a postojů jednotlivých členů redakční rady. Bude trvat určitou dobu, abychom se rozsahem i obsahem našeho časopisu vyrovnali ostatním městským obvodům, za kterými máme mnohaleté zpoždění. Zdá se však, že končí období, kdy Hrabovské listy byly „popelkou“ mezi místními časopisy se svými čtyřmi stránkami a obsah každého čísla se tvořil podle toho, „co dům dal“.

Osobně chci za to poděkovat panu Šumberovi a panu Orkáčovi, kteří mají nemalý podíl na tomto vývoji.

            9. 4. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma