Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Několik informací o místních časopisech městských obvodů v Ostravě

Několik informací o místních časopisech městských obvodů v Ostravě

 Nepochybuji o tom, že nová redakční rada a nový redaktor Hrabovských listů se budou při nastávajícím a dlouho očekávaném restartu našeho časopisu inspirovat mimo jiné i u již existujících místních časopisů sousedních městských obvodů. Abych jim to usnadnil, soustředil jsem v následující tabulce některé základní skutečnosti.

Obvod

Počet čísel/rok

Počet stránek

soukromá inzerce ano-ne    
Ostrava Jih 11 24 ano
Poruba 11 16 ano
Mor.Ostrava Přívoz 12 4 ne
Slezská Ostrava 11 8 ano
Mar.Hory a Hulváky 12 8 ano
Vítkovice 11 8 ano
Radvanice a Bartovice 12 12 ano
Polanka n.Odrou 6 16 ano
Svinov 4 12 ano
Stará Bělá 12 12 ano
Hrabová 6 4 ne
Petřkovice 6 16 ano
Krásné Pole 4 16 ano
Michálkovice 12 10 ano
Nová Bělá 6 10 ano
Pustkovec 4 6 ano
Třebovice 4 6 ne
Plesná 5 8 ano
Proskovice 4 12 ano
Martinov 4 12 ano

  

Obvody jsou seřazeny podle počtu obyvatel. Ve zbývajících obvodech (Hošťálkovice, Lhotka, Nová Ves) místní časopis pravidelně nevychází.
V „Jižních listech“ č. 2/2015 jsem objevil následující informaci:
Občané se stále častěji dotazují, zda je ve zpravodaji městského obvodu možné uveřejnit informaci o životním jubileu jejich rodinných příslušníků. Vzhledem k velikosti obvodu a počtu jejich obyvatel nelze tuto službu nabízet bezplatně. Zájemci se mohou obrátit na inzertní manažerku Jižních listů p. Ivanu Sachrovou (tel. 774997, e-mail Ivana.sachrova@ceskydomov.cz .

V časopise Radvanic a Bartovic (listopad 2014) mohli místní občané společně s pozůstalými prostřednictvím tří  inzerátů  zavzpomínat na  zemřelé  spoluobčany. V inzerátech jsou uvedena jména, další údaje o zemřelých a jejich fotografie.


Kdyby Hrabovské listy měly soukromou inzerci, určitě bych v čísle Květen – červen zadal následující dva inzeráty:


Do společenské rubriky „Blahopřání“:
„Dne 25. května se dožívá má manželka Naděžda Slavíková, roz. Linhartová 82 let. Bývalí spolužáci, známí a sousedé mohou svá eventuální  blahopřání sdělit na č. tel. 596735151.                                       Manžel Vladimír Slavík“.


Do společenské rubriky „Vzpomínáme“:
„Před 110 lety 22. května 1905 se v Hrabové narodil básník, spisovatel a překladatel Vilém Závada. Věnujme tichou vzpomínku na našeho rodáka.“


Myslím, že bych tímto činem nikoho neurazil ani nenaštval.


 24. 3. 2015. V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma