Navigace: Vladimír Slavík > Místní časopisy > Vyšly Hrabovské listy č.5

Vyšly Hrabovské listy č.5

 

Poslední číslo Hrabovských listů mě svým obsahem překvapilo, a to velmi příjemně. Zvláště úvodní rozhovor pana redaktora s novým ředitelem základní školy. Vhodně volené otázky a zcela  konkrétní odpovědi.

Také informace z jednání našich zastupitelských orgánů jsou  podrobné včetně uvedení nepříjemných záležitostí, souvisejících s kontrolou Magistrátu města Ostravy a s udělenou pokutou 159 tis. Kč. Mám zde však výhradu k větě „V této souvislosti byli zastupitelé seznámeni s finančním postihem odpovědných zaměstnanců Úřadu městského obvodu Hrabová“. Kdo byl na zastupitelstvu tak ví, že to bylo trochu jinak a hovořilo se i o zodpovědnosti starosty, který stojí v čele obecního úřadu a je tedy on především zodpovědný za neutěšený stav, trvající nejméně od r. 2014. O tom však není v Hrabovských listech žádná zmínka.

Všechny články a informace (až na formulář k vystřižení na poslední straně) jsou  zajímavé a  pro občany Hrabové přínosné. Včetně článku „Neznámí vlastníci nemovitostí“  a  upozornění na nedostatky při označování budov.

Pozastavím se u akce „Setkání jubilantů“. Projev úcty a vděku ke starší generaci je určitě záležitost potřebná, mající hluboké kořeny v naší kultuře. V posledních letech se to praktikuje obvykle pozváním seniorů na posezení s představiteli obce, spojené s pohoštěním a besedou. Soudím, že způsob, zavedený v Hrabové je promyšlený a celkem se osvědčil. U občanů, kteří se dožili 80 a více let je již na místě  návštěva v jejich domově, poblahopřát a předat dárek. Ne každý je již schopen se dostavit do zasedací místnosti v hasičské zbrojnici, kde jsou poměrně příkré schody. A pořádat akci zvlášť pro obě skupiny asi není možné.  Zcela nadbytečný se mi však jeví v HL formulář s názvem Souhlas jubilantů. Tato plocha mohla být využita lépe. Podrobné informace o „záludnostech“ zákona o ochraně osobních údajů jsou ze strany ÚMOb zbytečně alibistické a pro běžného občana nepoužitelné.

Velmi postrádám v HL informaci o tom, že v Hrabové vychází  webové stránky Hrabova.info. Nechápu zarputilost starosty a některých zastupitelů, že tuto potřebnou novinku ignorují. Že se tam vyskytnou sporadicky i názory některých občanů, se kterými nesouhlasí? Vždyť nikdo nikoho nenutí je akceptovat. Na druhé straně se tam občané dozví řadu aktuálních informací, které z různých důvodů nenajdou v Hrabovských listech. Také proto, že HL vychází pouze 6x ročně a mají pouhé 4 listy. Upozornění na některé zajímavé informace (např. článek Hrabová a Šídlovec a mnoho dalších)  by občané určitě uvítali

Na závěr problém, který je velmi aktuální: Redaktor Petr Pavelka má dvě možnosti: buď čekat na nahodilé příspěvky čtenářů a představitelů obce a  tyto pak  6x ročně zpracovat do formy obecního časopisu nebo cílevědomě připravovat témata s ohledem na skutečné události a na  potřeby obce. K tomu však nutně potřebuje spolupracovníky, které nyní nemá, jelikož redakční rada se rozpadla. Navíc  ještě fakt, že nebydlí v Hrabové, nenavštěvuje místní akce a pochopitelně je mu prozatím místní problematika ještě cizí. Jak z toho ven?

   1.10.2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma