Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 12.10. 2023: Chodník od sklenářství ke Krmelínské ulici

12.10. 2023: Chodník od sklenářství ke Krmelínské ulici

Chodník od sklenářství ke Krmelínské ulici.

Byl vybudován v letech 1982 - 1985, kdy probíhala přestavba původní dvouproudové Místecké ulice    na čtyřproudovou dálnici D56 s mostem a s  exitem č. 39. Tento chodník kolem Paskovské ulice je pro chodce nezbytný, automobilový provoz na sjezdu z dálnice D56  na tuto ulici je velmi intenzivní.

Chodník má však jednu vadu.  Jeho asfaltový povrch postrádá dilatační vložky. Následkem toho na něm vzniklo několik vzdutí, vysokých 3 – 8 cm. Problémy s nimi mají především ti, kteří používají invalidní vozík, ale možná i maminky s dětskými kočárky.

Lze v dohledné době očekávat opravu těchto vadných míst? Nelze. To především proto, že tento chodník není ve správě městského obvodu Hrabová, ale Ředitelství silnic a dálnic.  Tak je to uvedeno v katastru nemovitostí. Takže opravu by musela zajistit tato státní organizace. Nebo po dohodě s MOb Hrabová s tím, že by se vzniklé náklady převedly na ŘSD.

Teoreticky by to bylo možné. Ale prakticky asi velmi těžko. To také proto, že prozatím nikdo z občanů Hrabové tuto opravu nevyžadoval. Často však i tyto maličkosti ztrpčují lidem život. Jako na příklad různá výšková úroveň ulic Domovská a Bažanova v místě jejich křížení. Závada z roku cca 2 000 musela čekat až do září 2023 na své odstranění. A to ne na základě plánu oprav místních komunikací, ale na podnět občana, bydlícího na Domovské ulici.

12. 10. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma