Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 13.7. 2023: Co jsem vyčetl ze zápisů komise VDE (1)

13.7. 2023: Co jsem vyčetl ze zápisů komise VDE (1)

Co jsem vyčetl ze zápisů komise VDE (1)

Komise  výstavby, dopravy a ekologie pracuje v tomto volebním období v následujícím  složení: Předseda Martin Krejčíček, členové Jana Batelková, Tomáš Konečný, Jiří Skalský, Adam Hrabovský, Jiří Koritár, Milan Kratochvíl, Jiří Kubečka a Iva Vinklerová. Na svých zasedáních se komise  zabývá řešením úkolů, uložených RMOb, náměty členů komise a podněty občanů. Zápisy z jednání jsou  jednou měsíčně  zveřejňovány na webových stránkách obce.

Bydlím na jižním konci Hrabové, ke svým poměrně častým  jízdám na opačný konec obce používám místní komunikaci „K Pilíkům“.  Problematickým úsekem je cesta „kolem koní“, až k ulici Bělské, musím zde „kličkovat“  mezi dírami.  Vždy mám obavu, že při tomto způsobu jízdy může vzniknout kolize s cyklisty a koloběžkáři.  

Stavem  této cesty se zabývala i  komise VDE na svém zasedání dne 25.1. 2023. Závěr  byl následující: „Komise VDE doporučuje  obnovení komunikace s MMO –odborem ŽP – ke zjištění  možností typu materiálů a technologie pro provedení  opravy komunikace (kolem Emila)“.

Oprava této komunikace byla na pořadu jednání komise i 26.4. 2023. V zápise je napsáno toto: „Komise VDE požádala paní Moskalovou o zpracování a zaslání žádosti o předběžnou informaci k opravě povrchu části ul. K Pilíkům na Odbor OŽP MMO dle instrukcí komise“.

Paní Moskalová uložený úkol splnila, konzultovala záležitost s odborem OŽP MMO, a na základě těchto skutečností přijala komise VDE na svém zasedání dne 22.5. 2023 následující doporučení:

„Komise doporučuje v letošním roce zpracování PD a zajištění potřebných povolení pro realizaci úseku od ul. Bělská směr Paskov p.č. 2566, dle požadavků vyplývajících z předběžné informace MMO OOŽP. Komise doporučuje zahrnout do rozpočtu  na příští rok realizaci výše uvedeného úseku“.

Komentář HN: Komise VDE  postupovala v záležitosti opravy uvedeného úseku MK „K Pilíkům“ velmi profesionálně. Požadavek na zpracování PD je na místě, část této komunikace vede přes Významný krajinný prvek, kde pro stavby jakéhokoliv druhu platí zvláštní předpisy. Pokud se mají  doporučení komise realizovat, je nejvyšší čas zahájit přípravu této akce. Snad se to ještě ve zbývajících měsících roku 2023 stihne.

13. 7. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma