Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 14.10. 2022: Stav dopravních komunikací v Hrabové

14.10. 2022: Stav dopravních komunikací v Hrabové

Stav dopravních  komunikací v Hrabové

Do konce roku se toho již moc nestihne, tak je možné bilancovat. Tvrdím, že podle stavu  těchto komunikací  lze usuzovat na kvalitu v činnosti té či oné radnice. Člověk musí  každodenně vycházet z domova, a  velmi negativně na jeho náladu působí díry a bláto na cestě k autobusové zastávce nebo k autu, zaparkovanému opodál. Stejně tak při jízdě autem vadí výmoly, nerovnosti, špatně usazené kanalizační poklopy a pod.

Občané Hrabové si na zdejší komunikace nemohou stěžovat.  V dobrém stavu je ulice Paskovská, její správce, MS kraj, se o ní stará velmi dobře.  Zrovna včera byla zahájena oprava drobných závad, vyskytujících se kolem armatur uzávěrů plynu a vody a kolem vpustí dešťových vod, a to postupně od jižního konce směrem k Šídlovci. Také místní komunikace (dále MK) včetně chodníků  jsou v dobrém stavu. Ve srovnání s okolními obcemi dokonce ve výborném.

Po této oprávněné chvále bude následovat stejně oprávněná kritika. Vadí mi „ bohémský“ přístup  k problematice MK většinou kreativních  lidí  z naší radnice, kteří jsou ale občas lehkomyslní a nedůslední.  Míním tím  především pana tajemníka.  Na jedné straně jeho nezpochybnitelný přinos pro Hrabovou, na straně druhé jeho občasná  nedůslednost.  

Konkrétně:

O opravách MK v roce 2021 a 2022 pan tajemník Socha  podrobně informovat  veřejnost v červencových Hrabovských listech .  Součástí informace byla i tabulka, ve které byly uvedeny ulice, zahrnuté do plánu oprav pro uvedené  roky.  U jednotlivých položek byl uveden rozsah oprav a také i náklady.

Další informace o opravách MK byla zveřejněna  v lednových Hrabovských listech roku 2022. Je zde i  tabulka  s údaji o již provedených opravách.

Poměrně často jezdím na svém elektrickém invalidním vozíku po ulicích Bělská,  K Pilíkům, Poplužní, Domovsk,  do obchodu nebo k lékaři na Šídlovec. Občas také po cyklostezce (pokračování ul. Bělské)  k Mitrovické kapličce a k Pilíkům. Můj oblíbený „relaxační“  okruh je i nová cyklostezka kolem Prodloužené Mostní s návratem na Domovskou po Mk „K Nadjezdu“.  V té souvislosti mne zajímaly příčiny neprovedení  plánovaných opravy těchto komunikací.

 Konkrétně oprava MK „K Nadjezdu“ : nejprve  měla být provedena oprava výtluků za 300 tis. Kč následně pak  celková oprava této komunikace za 3 mil. Kč (asfalt, nutno výkup a projekt osvětlení).

A také oprava MK „K Pilíkům“ za 2,5 mil. Kč ( asfalt, nutné odvodnění, osvětlení).

Odpověď pana tajemníka na můj dotaz byla následující:

Ulice „K Nadjezdu“ se opravila dle možností od ul. Domovské až k Místecké. Marně jsem hledal k této opravě s plánovanými náklady cca 300 tis. Kč  podobnosti v Registru smluv. Paní Moskalová  možní zapomněla je tak zaslat. Další možností je, že  tato oprava se vůbec nekonala., nebo ve velmi omezeném rozsahu. Při svých jízdách po této MK jsem nenašel žádná místa se známkami nedávné opravy. Ostatně, ani žádný vážnější důvod  k jejich provádění není, je celkem  v dobrém stavu. ´Proč se ale plánovalo 300 tisíc Kč?  Vzbuzuje to  mou  nedůvěru  k uvedenému plánu a k informacím pana tajemníka.

Pokud jde o plánovanou opravu této MK za 2,5 mil. Kč, tak pan tajemník sdělil, že již byla převedena její soukromá část do vlastnictví města (obvodu), a  nyní se „řeší“  jak povrch tak veřejné osvětlení. Jak je toto „řešení“ daleko, to neuvedl. Prozatím asi nijak, ani v Registru smluv ani na webových stránkách MOb Hrabová  v rubrice „Veřejné zakázky“ není o tom žádná zmínka.

Ulice „K  Pilíkům“.  Je již delší dobu ve velmi špatném stavu, kličkuji  zde  mezi dírami a má „slalomová jízda“ může být problémem pro ostatní účastníky provozu, zejména pro cyklisty, jedoucí za mnou. V dubnu 2022  byla zahájena instalace veřejného osvětlení v úseku mezi ul. Poplužní a Bělská, která skončila koncem září.  Výkopy napříč této ulice s kabeláži pro veřejné osvětlení  byly pouze provizorně zaplněny, a čeká se na konečnou povrchovou úpravu asfaltem. Je již polovina října, a nic se neděje!  Žádní zmínka o této opravě není ani v Registru smluv ani ve „Veřejných zakázkách“ . Že by naši „bohémové“ na  naši radnici  na ni zapomněli?

Pan tajemník na můj dotaz sdělil, že veřejné osvětlení se realizuje  nyní, odvodnění je zde komplikované, po ustaveni nové rady a komise bude předložen návrh na realizaci oprav, s největší pravděpodobností v roce 2023. Jakoby zapomněl na text, který zveřejnil v Hrabovských listech v červenci 2021.

Na závěr jedna  potěšující  informace. Zdá se že budoucí vedení Hrabové si dobře uvědomuje všechny problémy  na zdejší radnici a má připraveno  řešení, které ukončí i výše uvedené excesy. Uvidíme, jak se s tím vším „popasuje“ nový  starosta pan Milan Slíva, jeho dva náměstci (náměstkyně, radní a ostatní zastupitelé „v dresu“ Hrabovanů a Ostravaku.

14. 10. 2022   V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma