Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 14.11. 2023: Opravy místních komunikací v roce 2023

14.11. 2023: Opravy místních komunikací v roce 2023

Opravy místních komunikací v roce 2023

S velkým zájmem jsem si přečetl v listopadových Hrabovských listech na str. 3 a 4 informaci pana místostarosty Ing. Radomíra Orkáče o opravách místních komunikací v roce 2023. Je faktem, že v počtu a v rozsahu těchto oprav byl letošní rok velmi úspěšný, a občané Hrabové to určitě zaregistrovali. Nemám žádný důvod lichotit panu Orkáči, často jsme spolu „na kordy“, ale konstatuji, že jako „gestor dopravy“ odvedl v tomto roce velmi dobrou práci. Bez jeho neobvyklého úsilí by počet těchto oprav byl podstatně menší.

 Při čtení textu jsem narazil na následující problém: V přiložené tabulce je uvedeno celkem 16 oprav, provedených v letošním roce.  Když jsem sečetl uvedené náklady, vyšla mi částka 5 299 tis. Kč. Ale autor článku tvrdí, že jsme letos na opravy vynaložili kolem 7,5 mil. Kč! Snad se tento rozpor vyjasní v příštím čísle Hrabovských listů. Tuším, kde je problém. Z neznámých důvodů jsou v Registru smluv finanční částky za některé opravy uváděny bez DPH, jiné včetně DPH. Přitom je správné uvádět všechny výdaje včetně DPH, která je u těchto oprav  21 %.

Nejvíce si cením opravy cesty K Pilíkům mezi ul. Bělskou a Poplužní. Jízda po novém asfaltu na mém invalidním vozíku je skutečným požitkem. Žádné objíždění děr, žádné „drkotání“ na nerovném terénu.

Potěšitelné jsou i informace o opravách v příštím roce, především o opravě  zbývající části ulice K Pilíkům, o opravě chodníku kolem workoutového hřiště, o pravě komunikace K Nadjezdu. Potěšila mne i poznámka o plánu na vybudování cyklistické stezky od sklenářství Kohoutek k Makru.

V závěru článku se uvádí, že problematika oprav místních komunikací se bude projednávat na  Komisi dopravy, výstavby a ekologie, která se má sejít ještě v listopadu. Snad návrhy této komise budou vzaty v úvahu i do nyní připravovaného  rozpočtu na rok 2024, který se má schvalovat v prosinci.

Úterý, 14. 11. 2023      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma