Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 15.11.2022: Péče o místní komunikace

15.11.2022: Péče o místní komunikace

Péče o místní komunikace

Jsou to všechny cesty a chodníky na území Hrabové mimo ulici Paskovskou a Mostní.  Ty jsou ve  správě Moravskoslezského kraje.

Cesty a chodníky mají odborný název „Místní komunikace“. Jejich technické a další parametry určuje platná legislativa. Z hlediska občanů jsou na místní komunikace následující  požadavky: schůdnost, sjízdnost, bezprašnost, odvodnění a osvětlení.  Povrch místních komunikací má být bez děr, bláta a výmolů, nejlépe z kvalitního asfaltu. U chodníků se preferuje zámková dlažba.

Za stav místních komunikací zodpovídá místní státní správa a samospráva. Místní státní správa je povinna zajišťovat, aby tyto komunikace odpovídaly platné legislativě. Konkrétně by měla místní úřednice státní správy kontrolovat stav těchto komunikací a sestavovat plán jejich oprav.  Povinností příslušné  úřednice je i sledování vývoje v technologii oprav místních komunikací a uplatňování těch progresivních způsobů oprav v praxi. Problematika nákladů na tyto opravy je záležitostí samosprávy, ne úředníků státní správy.

Jak plní své povinnosti v péči o místní komunikace orgány státní správy v Hrabové? Na webových stránkách MOb Hrabová je i pracovní náplň odboru stavebně správního. Má 11 bodů, mezi kterými je i bod „Silniční správní úřad“ a bod „Doprava a silniční hospodářství“. Má to na starosti úřednice Moskalová Renata. U jejího jména je v rubrice „Funkce“ je uvedeno „Referent dopravy a zeleně“.

Koresponduji poměrně často s paní  Renátou Moskalovou, protože nejsem spokojen se stavem MK „K Pilíkům“ a zejména s opravou cesty, vedoucí z areálu Pilíků směrem k Mitrovicím.  U MK „K Pilíkům“ mi vadí množství děr a různých nerovností, u cesty od Pilíků k Mitrovicím jsem očekával u nedávné opravy použití asfaltu, a ne pouhého kameniva.

Mám dojem, že paní Moskalové nebyla řádně ze strany nadřízené, ing. Faicové, vysvětlena její pracovní náplň.  Usuzuji tak s její odpovědí na mé výše uvedené stížnosti:  „Já jsem úředník – silniční správní úřad a pak referent = majetkový správce – správce místních komunikací a správce zeleně“.

Jsem z toho úplně zmaten. Co je to „majetkový správce“? Jaké má povinnosti? Jaké povinnosti má „Referent dopravy a zeleně“?  Má povinnost „řešit“ i problematiku dopravy na Paskovské a Mostní ulici? Má povinnost jako „referent zeleně“  řešit i uschlé stromy kolem Prodloužené Mostní?

I zde si neodpustím mé oblíbení rčení, že „ďáblík se ukrývá v maličkostech“. Nové vedení Hrabové čeká mnoho práce, aby i mnou uvedené nesrovnalosti  byly odstraněny.

Závěrečná poznámka: U paní Renáty Moskaĺové oceňuji její ochotu komunikovat s občany o této problematice.  Měl jsem snahu se s ní setkat i osobně, ale prozatím neúspěšně. Ale budu v této snaze pokračovat, rád si povídám s ĺidmi tohoto typu, jsou mi povahově blízcí.

5.11. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma