Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 15.9. 2022: Proč se tak šetří na opravách místních komunikací?

15.9. 2022: Proč se tak šetří na opravách místních komunikací?

Proč se tak šetří na opravách místních komunikací?

Byl jsem překvapen tím, že za 1. pololetí 2022 se na stavby, úpravy a udržování místních komunikací použiloz plánovaných 12 986 tis. Kč  pouze 3 496 tis. Kč , což je pouhých 27 % z plánované částky. Přitom je doba inflace.  Za to, co dnes  stojí tisíc Kč, budeme brzy platit 10 tisíc.

V Registru smluv jsem našel údaj o opravě přístupové cesty k domku hrobníka za 240 tis. Kč (březen), údaj o opravě  přístupové cesty k Pilíkům ze západní strany za 214 tis. Kč (červen) a údaj o opravě děr a nerovností na ul. Na Rozvodí za 69 tis. Kč (červen).

Asi  ve výdajích  3 496 tis. Kč jsou i některé výdaje na stavbu parkovišť u ZŠ a u nového Kulturního domu.

Ale proč se tak šetřilo při opravě přístupové  cesty k Pilíku č. 5 a při opravě místní komunikace Na Rozvodí? 

S areálem Pilíky se perspektivně plánuje jako s oblastí pro sport a relaxaci.  Ve stále větší oblibě jsou moderní dopravní prostředky, jako koloběžky , kolečkové brusle a perspektivně i kolečkové  lyže. Ty však vyžadují zcela rovný povrch, nejlépe asfaltbetonový.  Úřednice  paní  Moskalová rozhodla, že tam bude  pouze hrubé kamenivo. A naši radní to odsouhlasili.

Podobná situace vznikla i při opravě MK Na Rozvodí. Slouží pro potřeby dvou  RD a  pro potřeby zahradkařské osady.  Místo solidní opravy, nejlépe s použitím  asfaltbetonu, se pouze vyrovnaly nerovnosti a zaplnily výtluky. Rozhodla o tom úřednice paní Moskalová a rada to odsouhlasila.

Již po delší dobu je ve špatném stavu MK K Pilíkům, zejména  úsek od ul. Bělské  po ul. Paskovskou. Jsou zde výtluky, bláto a kaluže. Přitom je hojně využívána  pěšími, cyklisty a koloběžkáři. Proč se neopravila? Peněžní  prostředky na tuto  opravu  byly k dispozici.

Pokud je o 2. pololetí, tak podle Registru smluv není v červenci a srpnu zaregistrován  na opravy a údžbu silnic žádný větří výdaj.

O opravách MK v roce 2022 je následující  zmínka v lednových Hrabovských listech (str. 9): „Na rok 2022 a 2023 jsou plánovány (včetně zpracování projektové dokumentace ) plošné opravy ulic K Nadjezdu, K Pilíkům (po Bělskou), Bělská (slepá část k novostavbám)  a Lužná“. Budou provedeny?  Nejvhodnější měsíce pro tyto práce již uběhly.

Na závěr následující poznámka:  Stav místních komunikací vypovídá leccos o  úrovni místní veřejné správy. Nechci tvrdit, že Hrabová je v této oblasti na tom špatně. Ve srovnání  s některými  jinými městskými obvody dokonce velmi dobře. Jsme  poměrně bohatá obec a můžeme si dovolit i nadměrnou péči. Psychologové tvrdí,  že i  stav místních komunikací má vliv na psychiku a chování člověka.  Věřím tomu, špatná, blátivá a neudržované silnice na náladě nikomu nepřidá.

15. 9. 2022     V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma