Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 18.5. 2023: Otázky do diskuse

18.5. 2023: Otázky do diskuse

Otázky do diskuse

Na webových stránkách  Hrabova.info zveřejnil pan místostarosta Ing. Orkáč  dopis, který zaslal pan starosta MOb Hrabová na MMO – odbor ochrany životního prostředí. Popisuje se v něm špatný stav místní komunikace „K Pilíkům“ v úseku, který je součástí Významného krajinného prvku č 36 „Na Rybnících“.

V dopise je uvedeno  mimo jiné toto: „  Na vedení obvodu se opakovaně snáší kritika, proč není možné tuto páteřní a významnou komunikaci řádně opravit, respektive položit nový, kvalitní povrch, který patří do 21. století. Při komunikaci s Vašim odborem nám bylo opakovaně sděleno, že není možné realizovat tuto opravu jinak, než zasypáním děr např. přírodním kamenivem“.

V závěru dopisu je uveden konkrétní návrh městského obvodu Hrabová na opravu této komunikace s použitím asfaltového betonu a s  žádostí o vyjádření k tomuto záměru.

Chápu důvody pana starosty, které ho vedly k napsání tohoto dopisu. Na jedné straně je odbor ochrany přírody magistrátu města Ostravy  povinen dohlížet na dodržování všech ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na straně druhé lze často nalézt řešení, které vyhoví jak potřebám občanů tak zákonnému předpisu. Doufám, že se tak stane i v tomto případě.

Ale je tady ještě následující skutečnost. Místní komunikace „K Pilíkům“ má tři úseky: Úsek od ulice Poplužní k ulici Bělské není součástí VKP. V roce 2022 zde probíhala stavba veřejného osvětlení, při které byl povrch vozovky poškozen. Má  diskusní  otázka č. 1 zní takto: Proč nebyla tato část ulice „K Pilíkům“  dosud opravena? Na co se čeká?

Místní komunikace „K Pilíkům“ v úseku  od propustku přes Ščučí až k tabuli č. VI na stezce V. Závady již není součástí Významného krajinného prvku „Na Rybnících“.   I povrch této cesty  je poškozen, některá místa značně. Jsou zde nerovnosti, výmoly a při deštivém počasí bláto a kaluže. Má diskusní otázka č. 2 zní takto: Kdy se plánuje oprava této části místní komunikace „K Pilíkům“?

Za velmi významné jsem považoval v prosinci 2022  usnesení RMOb č. 7/84 o rozdělení gescí za jednotlivé oblasti a  činnosti. Zodpovědnost za dopravu převzal pan místostarosta Ing. Orkáč. Tím i zodpovědnost za stav místních komunikací včetně té, která je na pozemku parc. č. 2566, a to po celé její délce.

18. 5. 2023   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma