Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 19.9. 2022: Opravy místních komunikací

19.9. 2022: Opravy místních komunikací

Opravy místních komunikací

 Dlouhodobě sleduji průběh oprav místních komunikací v Hrabové a dospívám k závěru, že ne všechny jsou prováděny promyšleně a kvalitně. Základním požadavkem na tyto opravy je pro mne zajištění dobré sjízdnosti nejenom pro auta, ale také  pro všechny typy jízdních kol, koloběžek a kolečkových bruslí, a i bezprašnost a dlouhá životnost. Přitom nejde o žádný náročný technologický problém. Již v roce cca 1980 provedlo tehdejší JZD Odra úpravu povrchu bývalé rybniční  hráze (pokračování Bělské ulice směrem k Mitrovicím) s použitím živičného kameniva pojeného asfaltem, a  tato cesta je stále v bezvadném stavu. Okolním dubům, lípám, olším a dalším  dřevinám asfalt vůbec nevadí, jsou stále ve vynikajícím stavu.

 Opravy, uskutečněné  v posledních letech,  hodnotím takto:

Oprava ulice Slínová v roce 2014: Provedla ji firma Jankostav z Vratimova za 220 tis. Kč. Opravovala se plocha 700 m/2, náklady na 1 m/2 činily 314 Kč. Bouralo se minimálně, horní vrstva byla  zhotovena z asfaltbetonu. Ani po osmi letech provozu nejeví žádné větší opotřebení. Cesta je vhodná pro všechny typy dopravních prostředků.

Oprava ulice K Pilíkům v roce 2017: Provedla ji  firma Skanska za 92 tis. Kč.  Byla opravena plocha 957 m/2, náklady na 1 m/2 činily 96 Kč.  Horní vrstva byla zhotovena z asfaltového recyklátu. Velmi brzy se na ní vytvořily výtluky, opravu bylo nutno za 3 roky opakovat.

Oprava ulice K Pilíkům v roce 2020: Provedla ji opět firma Skanska za 216 tis. Kč, tentokrát „asfaltovou vrstvou“. Náklady na 1 m/2 byly 226 Kč.  Ale opět velmi brzy se na povrchu vytvořily  výtluky. Při jízdě na mém invalidním vozíku mám zde značné problémy. Mimo to je prašná. Prašnost vzniká postupným drolením povrchové vrstvy.

Oprava na konci ulice Bělské v roce 2021: Provedla ji velmi kvalitně  firma Jankostav za 428 tis. Kč. Byla opravena plocha 730 m/2, náklady na 1 m/2 činily 587 Kč. Horní vrstva z asfaltbetonu  nevykazuje žádné známky opotřebení. Velmi precizně je provedeno napojení opravené části na okolní původní plochy.

Oprava křižovatky Poplužní – Bělská v roce 2021:  Provedla ji velmi kvalitě firma Mácha z Vratimova za 156 tis. Kč. Byla opravena plocha 155 m/2  asfaltbetonem, včetně obnovy podkladních vrstev. Náklady na  1 m/2 byly 1006 Kč. po ročním provozu zde nejsou žádné známky opotřebení.

Opava ul. Dubraviova v roce 2021:  Zakázku získala firma MDS Ostrava za 1 475 tis. Kč.  Opravila se plocha 2 100 m/2, a to kamenivem s následným prolitím asfaltovou emulzí. Jízdní plocha je vhodná pro auta, méně již pro jednostopá vozidla, pro koloběžky a pro kolečkové brusle. Zůstala i dřívější prašnost. Mnohem výhodnější by bylo použití asfaltbetonu.  Náklady na 1 m/2  činily 702 Kč.

Oprava ul. Na Rozvodí v roce 2022: Zakázku získala firma Konstruanto z Vratimova za 69 tis. Kč.  Bylo požadováno pouze odstranění výtluků a nerovností, a to asfaltovým recyklátem a zástřikem s použitím technologie JET – PATCHER. Bylo opraveno asi 100 výtluků a nerovností, náklady na 1 m/2 jsem spočítal na 690 Kč. Kvalitu provedené opravy bude možno vyhodnotit až po určité době.

Oprava účelové komunikace mezi Pilíky a Mitrovicemi v roce 2022: Zakázku získala firma Konstruanto z Vratimova za 214 tis. Kč. Podle přání investora byla provedena pouze kamenivem. Nebylo respektován požadavek komise VDE na použití asfaltu. Náklady na 1 m/2 činily 440 Kč. Cesta není vhodná pro moderní jednostopé dopravní prostředky.

Závěr:

1) Nemohu se zbavit dojmu, že ti, kteří o těchto opravách rozhodují, postupují neodborně, nepožadují použití té nejlepší technologie, nemají přehled o možnostech jednotlivých firem. Následkem toho ne vždy je opravený povrch vozovky vhodný pro všechny druhy dopravních prostředků, včetně stále oblíbenějších  koloběžek a obdobných vozidel.  A také s ohledem na vozidla pro invalidní spoluobčany, která vyžadující zcela rovnou vozovku. Nejlépe asfaltbetonovou. Zhotovitelé jsou vybíráni pouze na základě ceny,  a to bez ohledu na  další parametry, ku příkladu na životnost.  Většinou se vyžaduje pouze jednoroční záruka, což je málo. Ne každá firma je „solidní“. Jako velmi  zodpovědná a odborně na výši se mi jeví firma Jankostav z Vratimova. Proč se neoslovuje u všech zakázek?

2) V záležitosti oprav místních komunikací mne zklamalo i počínání  členů komise VDE. Proč s větší důrazností neprosazovali své návrhy? Třeba požadavek na spoluúčast při zadávání těchto zakázek, na kontrolní činnost v průběhu oprav a u přejímek. Nechali se odradit negativním postojem rady a neřešili to přímo na zasedání zastupitelstva. Konkrétně to vytýkám předsedovi komise Ing. Skalskému,  a  také  členu  komise, zastupiteli  Ing. Rundtovi. Jakoby jim na tom příliš nezáleželo.

19. 9. 2022     V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma