Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 20.3. 2023: Zapáskovaná místní komunikace

20.3. 2023: Zapáskovaná místní komunikace

Zapáskovaná místní komunikace

Na webu Hrabova.info v rubrice  TRELLO informuje paní Moskalová o problémech, které má s ořezem větví stromů, rostoucích kolem místních komunikací a stezek v chráněné oblasti Významného krajinného prvku „Na Rybnících“.

Dobrý den,

Ráda bych Vás tímto informovala o výsledku dnešní schůzky svolané na základě Vámi požadované dotace na ořezy ve VKP Pilíky. Za expresní vstřícnosti a osobní účasti ing. Šenkové z MMO, p. Vašendy z OMLaZ a mé maličkosti.

1/ Ing. Šenková NEDÁ souhlas k provedení prací v rozsahu, jak předložily rozpočet OMLaZ. Na základě této ústní informace, kterou zašle co možná nejdříve písemně, NENÍ možné podat žádost o dotaci z: „AOPK_PPK_B_2023 Program péče o krajinu, podprogram ….“Systém zkrátka dále nepustí, pokud nevložím příslušný souhlas. Dále není možné v ploše VKP provádět žádné radikální zásahy, kácet stromy, odstraňovat nálety od průměru 7cm, ořezávat suché větve apod. bez souhlasu MMO, OŽP. Pokud chceme cokoliv ve VKP realizovat, je nutné zadat zpracování ŘÁDNÉ projektové dokumentace oprávněnou osobou, k PD se pak ing. Šenková vyjádří. Poté, pokud budeme mít jak projekt, tak kladné stanovisko, je možné podávat žádosti o dotace. Dále je, samozřejmě, nutné mít ke kácení řádný dendrologický posudek a rozhodnutí.

2/ Polní stezka od ul. K Pilíkům – na Hurtě – směr Místecká. Bylo doporučeno p. Vašendou, vzhledem ke stavu stromů a mnoha vlastníků a spoluvlastníků umístit na začátek a druhý konec značku zákaz vstupu“, nebo chůze na „vlastní nebezpečí“ a to z důvodu možného pádu větví či celých stromů. Než se vše dojedná, požádala jsem TS o zapáskování v místě křižovatek od K Pilíkům a od Místecké. Naše je na 99% pouze „cesta“, resp. Ostatní komunikace-ostatní plocha, která není zařazena do sítě místních komunikací. Zeleň je ve vlastnictví soukromých majitelů. Popř. by se mohlo objednat u geometra vytýčení našeho pozemku, ať máme jistotu. Jelikož, pokud by se oslovili vlastníci a vyzvali k údržbě, může se stát, že budou zpochybňovat vlastnictví.

3/ Poničené stromy od těžby na lesním pozemku: ověřila jsme stav a činnost na místě samém, pořídila aktuální fotografie, dokonce „přistihla při činu“ dotyčného dodavatele těžby a podám podnět k provedení šetření na MMO.

Renáta Moskalová, referent.
 

Komentář HN: Po přečtení této informace jsem byl přesvědčen, že se bude „páskovat“ hráz mezi bývalými rybníky Nový a starý Hurt. Tato polní stezka je v důsledku překážky  (propadlý propustek na Lesním potoku) poměrně málo využívána, a odpovídá popisu p. Moskalové (polní stezka – směr Místecká, velmi staré stromy s uschlými větvemi, zeleň je ve vlastnictví soukromých majitelů, jde o  ostatní plochu, která není zařazena do sítě místních komunikací.) Pracovníci TS však „zapáskovali“ poměrně hodně využívanou místní komunikaci „K Pilíkům“, která je současně  městskou cyklostezkou.  Pro uživatelé této dopravní komunikace to bude velké překvapení!  

20. 3. 2023      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma