Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 21.8. 2023: Oprava ulice K Pilíkům (1)

21.8. 2023: Oprava ulice K Pilíkům (1)

Oprava ulice „K Pilíkům“

Minulý týden, ve čtvrtek a v pátek, opravovali pracovníci Technických služeb Hrabová část místní komunikace „K Pilíkům“, a to od ulice Paskovské k ulici Bělské v celkové délce cca 1 100 m. Oprava spočívala v zasypávání děr. Použila se k tomu vysokopecní struska o zrnitosti do 10 mm. V úseku od Paskovské ulice po tabuli č. VI. na Stezce V. Závady bylo zasypáno 42 děr, v dalším úseku až po ulici Bělskou bylo zasypáno 30 děr.

Tato oprava byla velmi potřebná. Trasa je využívána především jako cyklostezka, a „slalom“ mezi dírami mohl být příčinou nežádoucí kolize. Cyklista (koloběžkář) nenadále při objíždění díry změní směr jízdy, za ním jedoucí cyklista (koloběžkář) to neubrzdí, a střet může mít vážné následky.

 K provedení této opravy stačilo tak málo! Byl dán pokyn Technickým službám, a během několika hodin bylo vše hotovo!  Díky tomu se ušetřilo mnoho peněz.  V případě zadání této práce soukromé firmě by bylo nutno zaplatit dle mého odhadu z obecní pokladny nejméně 50 tis. Kč.

Závěrečná poznámka:  Na svém invalidním vozíku jezdím po této trase velmi často. Nyní již nemusím „kličkovat“ mezi dírami.  Proč tato oprava nebyla provedena již dříve? A jaká bude životnost zásypů, když zde jezdí i auta?

 Snad se dožiji doby, kdy tato cyklostezka bude mít asfaltový povrch.  Ten je pro cyklostezky nejvhodnější. Možná toto řešení bude v projektové dokumentaci, která má být zhotovena na základě rozhodnutí RMOb Hrabová ze dne 26.7.2023  – viz bod č. 25/410 o zadání zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Rekonstrukce MK K Pilíkům v celém úseku pozemku parc. Č. 2566 v k. ú. Hrabová“.

21. 8. 2023      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma