Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 26.8. 2023: Provoz motorových vozidel na MK K Pilíkům

26.8. 2023: Provoz motorových vozidel na MK K Pilíkům

Provoz motorových vozidel na MK „K Pilíkům“

V úseku od ul. Poplužní k ul. Bělské je provoz motorových vozidel nezbytný, je zde 14 nedávno postavených rodinných domů. V tomto roce se plánuje důkladná oprava zdejší cesty.   Odstraní se i následky montáže veřejného osvětlení (překopy vozovky) z  loňského roku. Vznikne zde zcela nová bezprašná cesta s asfaltovým povrchem.

Horší to je s úsekem mezi ul. Bělskou a ul. Paskovskou. Zde není provoz motorových vozidel ničím omezen, chybí příslušné dopravní značky, které by zakazovaly jízdu motorových vozidel, mimo těch obslužných. Těmi míním traktory, zemědělské stroje, a také vozidla, jedoucí do a z areálu Jezdeckého klubu Na Rozvodí.

Jednala o tom 29. 3. 2023 i komise VDE s doporučením „ve směru jízdy od ulice Na Hurtě směrem k ulici K Pilíkům doplnit stávající dopravní značení B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ o dodatkovou tabuli E13 „Mimo povolení vlastníka pozemku“. Ve směru jízdy od ulice Bělské směrem k ulici K Pilíkům doplnit dopravní značení B11 o dodatkovou tabuli E13.“

Je již konec srpna, a dosud chybí ve směru jízdy od ulice Bělské dokonce i dopravní značka B11, jakož i dodatková tabule E13. Proč se komise VDE nezabývala i omezením vjezdu motorových vozidel na komunikaci od tabule č. VI. naučné stezky V. Závady směrem k ulici Bělské?  

Nelze tvrdit, že provoz motorových vozidel na ulici K Pilíkům je zvlášť intenzivní. Ale tato MK je vedena z větší části po bývalé hliněné hrázi bývalých rybníků a není uzpůsobena na provoz aut a traktorů.  Výsledkem jsou díry a kaluže po každém dešti.

Vůbec nerozumím tomu, proč RMOb netrvá na realizaci uvedených doporučeních komise VDE ze dne 29. 3. 2023. Také vůbec nerozumím tomu, že se o tento problém více nezajímá gestor pro dopravu pan místostarosta Ing. Orkáč. Marně hledám na nástěnce TRELLO o této jeho snaze důkazy.

26. 8. 2023      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma