Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 27.5. 2023: Zpomalovací retardéry

27.5. 2023: Zpomalovací retardéry

Zpomalovací retardéry

 V Hrabové byly nainstalovány před  mnoha  lety  na ulici Viktora Huga a nedávno byly odstraněny. Stále jsou na ulicích Bělská,  Na Hurtě,  a možná i jinde.  Nyní jsem se doslechl, že se chystá jejich montáž i na dalších.

Nepochybuji o tom, že k jejich instalaci  jsou vážné důvody. Ale měl by být brán ohled i na cyklisty, koloběžkáře a také na invalidní vozíky.

Zpomalovací pruh na Bělské ulici má po obou stranách mezeru  širokou cca 0,7 m,  po  které  cyklisté, koloběžkáři  a i osoby na invalidním vozíku projedou  bez  potíží.

Jinak je tomu na ulici Na Hurtě. Zde je tento zpomalovací  pruh namontován po celé šíři cesty.  Jezdím zde často, a mám velké  problémy  na  mém invalidním vozíku tento pruh překonat.

Zajímalo by mne, jestli existují  technické pokyny  pro montáž těchto retardérů,  které by pamatovaly na všechny účastníky silničního provozu. Pravděpodobně neexistují.

27. 5. 2023   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma