Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 27.9. 2023: Několik poznámek k opravám MK "K Pilíkům"

27.9. 2023: Několik poznámek k opravám MK "K Pilíkům"

Několik poznámek k opravám  MK „K Pilíkům“

Následující poznámky se vztahují na opravy této komunikace v úseku od ulice Poplužní k ulici Bělské.

V letech 2012 – 2017 zde bylo postaveno 15 rodinných domků, některé přímo u této komunikace, některé v určité vzdálenost od ní. U všech staveb proběhlo stavební řízení dle stavebního zákona. Dodatečně byla pro toto nové „minisídliště“ zpracována Územní studie č. 56/I s názvem Hrabová – K Pilíkům. U obslužné komunikaci je poznamenáno, „že má v  současné době v celé délce z hlediska technického stavu a šířkových parametrů nevyhovující stav“.

To si uvědomovala i veřejná správa Hrabové, a v červnu 2017 byla u firmy Skanska objednána oprava této cesty asfaltovým recyklátem za 112 tis. Kč. Opava byla nekvalitní, vrstva recyklátu se „loupala“, vytvářely se díry. V červenci 2020 se opravovalo znovu, opět asfaltem, tentokrát za 215 tis. Kč. Výsledek byl podobný jak při předcházející opravě. Následně byl povrch komunikace narušen při stavbě veřejného osvětlení. Ta se prováděla od dubna do září 2022.

Ti, kteří tuto komunikaci používají, očekávali, že ihned po ukončení stavby  veřejného osvětlení, tj. v říjnu 2022, bude přikročeno k důkladné opravě cesty. Ale nestalo se tak. Ani dřívější, ani současné vedení Hrabové to nepokládalo za nutné.

Až 18. září 2023  RMOb  rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na tuto opravu s firmou POOR,a.s. za cenu 647 752 Kč bez DPH. Další podrobnosti nebyly doposud zveřejněny. Je ale pravděpodobné, že oprava bude provedena ještě v letošním roce.

Co mne na této záležitosti irituje? Pominu –li nekvalitní provedení oprav roce 2017 a 2020 bez jakýchkoliv následků u těch, kteří to zavinili, pak neúměrně dlouhé vyčkávání s opravou po ukončení prací na veřejném osvětlení. Prý je to důsledek sporu MOb Hrabová s panem Daníčkem.

O jaký spor jde? Pan Daníček organizoval v roce 2012 výstavbu RD v tomto prostoru. Existuje dokument, ve kterém RMOb v Hrabové požaduje, aby v rámci stavby těchto RD bylo provedeno rozšíření komunikace K Pilíkům na 6 m + 2 m chodník, společný s cyklostezkou. Pan Daníček tento požadavek nerespektoval.

Zapomnělo se však na to, že cesta „K Pilíkům“ neslouží pouze k dopravní obsluze zdejších RD. Slouží i chodcům, cyklistům a koloběžkářům, kteří ji používají k cestě do Nové Bělé, k vodním nádržím a také do restaurace Ve Dvoře, a na cyklostezku, vedoucí po pravé straně Ostravice. Proč ti mají nést důsledky „žabomyšího“ sporu mezi panem Daníčkem a místními radními?

27. 9. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma