Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 28.6. 2023:Technické školení o údržbě MK

28.6. 2023:Technické školení o údržbě MK

Technické  školení o údržbě MK

Kdykoliv jedu  po místní komunikaci „K Pilíkům“ v úseku od Paskovské ulice k ulici Bělské, a musím se vyhýbat nedbale opraveným děrám,  vždy se mi vybaví zbytky školních vědomosti, které mi uvízly v hlavě.

Myslím, že mohou být užitečné i dnes těm, kteří se zabývají opravami a údržbou zdejších místních komunikací.

Díry ve vozovce (výmoly)  vznikají většinou v zimě, a to vlivem mrazu. Zvlášť náchylné jsou k tomu  hlinité polní komunikace, zpevněné drceným kamenivem nebo štěrkovou vrstvou, po kterých jezdí  auta. Voda, která vnikne do horní  vrstvy vozovky zmrzne, zvětší svůj objem, vozovka se zvlní a degraduje, některé její části změní své původní místo. Iniciátorem toho jsou většinou kola (pneumatiky) dopravních prostředků. Výsledkem jsou výmoly, které se neustále zvětšují a prohlubují.

Opavy se řeší jejich zaplněním drceným lomovým kamenivem nebo drcenou vysokopecní struskou.

A zde je pověstný „kámen úrazu“. Ti, kteří  tyto opravy připravují a provádí, nemají potřebné vědomosti o vlivu  zrnitosti použitých materiálů  na kvalitu opravy.

Konkrétně: Podstatné je, aby kamenivo mělo optimální velikostní soustavu zrn, aby mezery mezi většími zrny byly zaplněny zrny menšími, pak ještě menšími, pak ještě menšími atd. Jen do takto strukturované hmoty nemůže proniknout významnější množství vody.

Správně namíchaná směs z frakcí  0-4, 0-8, 4-8, 8-16, 16-32, 32-64  mm je věcí praxe a zkušenosti těch, kteří tyto práce řídí a provádí. V úvahu se musí vzít i velikost výtluků. Do těch menších se použije jemnozrnější materiál, do těch větších hrubozrnější. Žádoucí je i důkladné zhutnění opraveného místa.

 Ještě ve třicátých letech minulého století byla většina vesnických a okresních cest pokryta  uválcovanou vrstvou drtě z lomového kamene. V každé obci byl alespoň jeden „cestmist“, který měl na starosti  opravy silnic. U těchto byly ve vzdálenosti cca 1 km dřevěné, uzamykatelné bedny s nářadím a  kamenivem,  vzniklé díry na vozovce  byly ihned opraveny. Jemnější frakce si cestář vyráběl na místě roztloukáním větších kamenů.

Zcela nevhodný pro  tyto opravy je nedrcený říční štěrk.  Hladké oblázky neumožní vytvoření pevné struktury. Žádoucí je ostrohranný a členitý povrch zrn i zrníček.

Pro tyto opravy jsou vhodné i tříděné frakce vysokopecní strusky. Má vysokou pevnost, obsahuje (stejně jako jiná kameniva)  oxid vápenatý, křemičitý a hlinitý. Mýty o vysokém obsahu těžkých kovů jsou nepravdivé. Ten je stejný, jako u lomového kamene.

Základním teoretickým pojmem pro tuto problematiku je pojem „křivka zrnitosti“.  Neví o ní vůbec nic  nikdo z těch, kteří by o ní měli vědět alespoň to, co já.

28. 6. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma