Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 29.8. 2023: Místní komunikace

29.8. 2023: Místní komunikace

Místní komunikace

 Jednou z hlavních povinností obcí je péče o místní komunikace, chodníky a cyklostezky. Jejich stav je vizitkou obce, vizitkou občanů i vizitkou radnice.  Pokud jde o Hrabovou, tak ve srovnání s okolními městskými obvody jsme na tom celkem dobře. Nejvíce frekventované MK, chodníky a cyklostezky jsou ve velmi dobrém stavu. Horší to je s těmi ostatními. Jde o následující:

Místní komunikace a současně cyklostezka K Pilíkům: Úsek od ulice Poplužní k ulici Bělské čeká letos důkladná oprava. Zbývající část této místní komunikace až k Paskovské ulici byla v minulých dnech provizorně opravena zasypáním děr. Termín důkladné opravy není znám.

Chodník kolem MK U Řeky: Jde o úsek od ulice Na Potoku k ulici Mostní. Nyní probíhá výkup pozemků, termín vlastní realizace není znám.

Chodník od sklenářství Kohutek směrem k Makru: Jeho šířka cca 1,2 m určitě nevyhovuje současným normám. V asfaltovém povrchu jsou díry, a na několika místech je vyboulen. Oprava je velmi žádoucí, jezdí zde cyklisté i koloběžkáři.

Chodník od MK Domovská kolem workoutového hřiště:  Povrch je nekvalitní, prašný, nevhodný pro cyklisty a koloběžkáře. Výhodný by byl asfalt.

 MK Na Honech:  Úsek od MK Domovská ke vstupu do zahradnictví Parkservis si také zasluhuje opravu.  Povrch je nerovný a blátivý.

Překvapuje mne, že se stavem uvedených komunikací doposud nezabývala komise VDE. Již uplynul téměř rok z jejich funkčního období, a stav výše uvedených komunikací se neprojednával.

29. 8. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma