Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 31.5. 2023: Ulice Na Rozvodí

31.5. 2023: Ulice Na Rozvodí

Ulice Na Rozvodí

 Tato místní komunikace zajišťuje dopravní obslužnost pro 2 rodinné domy a  9 zahradních domků.  Mnoho let se neopravovala, opravu domluvila v loňském roce paní Moskalová s firmou  Konstruanto s.r.o. na červen 2022. Bylo požadováno provedení oprav děr a nerovností asfaltovým recyklátem s následným zástřikem asfalovou emulsí dle metody Jet-Pachter.

V březnu 2023  jsem napsal panu předsedovi komise VDE tento dopis:

„Ahoj Martine, projel jsem si ulici Na Rozvodí a napočítal 12 výtluků. Opravovalo se v červnu 2022 tak, že se zaplnily díry asfaltovým recyklátem. Nebylo by vhodnější opravovat MK solidnějším způsobem? Pouhé flikování je velmi nehospodárné“.

V zápise komise VDE  z 22.5. 2023 čtu:

 Místní komunikace Na Rozvodí

Komise VDE doporučuje v letošním roce realizaci plošné opravy výše uvedeného úseku metodou Jetpatcher, dle přiloženého rozpočtu, který předložila paní Renata Moskalová. Nutno dodržet technologický postup této metody opravy komunikací. Na základě zkušeností s opravou této komunikace bude komise v budoucnu zvažovat použití této technologie na jiných, méně vytížených komunikacích.

O skutečnosti, že od minulé opravy ještě neuplynul ani rok a opět se tato komunikace  musí opravovat, není v zápise žádná zmínka. Co když letošní oprava dopadne stejně, jako ta minulá?

Vždy jsem se domníval, že na opravy místních komunikací je záruka. Nejsem si jist, jestli dvou nebo tříletá.

Jak je tomu v případě opravy MK Na Rozvodí? Byla požadována po firmě Konstruanto s.r.o. bezplatná  oprava v záruční době nebo finanční náhrada? O tom komise VDE, bohužel, nejednala. Možná se tím bude zabývat finanční výbor. Oprava této cesty nebyla levná, z obecní pokladny se za ní zaplatilo 68 770 Kč.

31. 5. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma