Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 7.9. 2023: Oprava křižovatky Bažanova - Domovská

7.9. 2023: Oprava křižovatky Bažanova - Domovská

Oprava křižovatky Bažanova – Domovská

Po cca dvaceti letech se uskuteční oprava této křižovatky! Jsou o tom  informace v srpnovém Registru smluv. Paní referentka Moskalová tuto opravu objednala u firmy KOVOMA  Mácha s.r.o. s termínem realizace do 20. 9. 2023.  Provede se oprava popraskaného povrchu a napojení na stávající část, zařezání, stanovení výšek, vyspárování, spojovací postřik, likvidace odpadu, zalití spár. Sjednaná cena opravy je 85 184 Kč vč. DPH.

První zmínka o závadách na této křižovatce byla zveřejněna na Nástěnce TRELLO  1. června 2023 (viz „Oprava povrchu vozovky“).  Je zde i foto č. 4993, které pořídil pravděpodobně pan Kohutek, bydlící na Domovské ulici. Na tomto fotosnímku jsou viditelné nerovnosti, které komplikují jízdu především cyklistům a koloběžkářům.  

O  závadách na  této křižovatce jsem napsal 5. června 2023  v Hrabovských novinách  toto:  „Převýšení činí 2-3 cm, není to mnoho, ale je to závada zcela zbytečná.  Vznikla kdysi ledabylou prací dělníků při pokládání asfaltu na ulici Bažanova, a také těch, kteří byli u přejímky po ukončené opravě. Chodcům to nevadí, ale cyklistům ano. Velice to vadí i při jízdě na invalidním vozíku.  Tato závada vznikla podle mého odhadu před cca dvaceti lety. Denně zde prochází nebo projíždí desítky občanů, a za tu dobu nikoho nenapadlo se postarat o její odstranění. Nebylo by to technicky příliš složité ani finančně nákladné. Určitě zde projíždí nebo prochází i starosta obce, místostarosta, v jehož gesci je doprava, předseda komise VDE a další, kteří tak či onak mají „na starosti“ vše, co souvisí s dopravou, včetně paní Moskalové z ÚMOb. Možná, že toto připomenutí pomůže při odstranění uvedené závady. Zanedlouho po Domovské ulici pojede několik stovek cyklistů, účastníků tradiční akce „Léto na kole“. Doufejme, že tato „drobná závada“ nebude příčinou žádného maléru“.

Komentář HN ze dne 6. 9. 2023:   Díky existenci Nástěnky TRELLO Ing. Orkáče  a iniciativy pana Kohutka bude křižovatka ulic Bažanova – Domovská brzy dobře sjízdná i pro cyklisty a koloběžkáře. Uznání zaslouží i paní Moskalová. O závadě se dozvěděla v červnu, pak následovala doba dovolených, a již na září sjednala firmu, která tuto křižovatku opraví. Napadá mne, že mnoho peněz by se ušetřilo, kdyby tyto a podobné jednoduché opravy prováděly zdejší Technické služby. Záleží to pouze na schopnostech a iniciativě těch, kteří za činnost Technických služeb  Hrabová  zodpovídají.

7 .9. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma