Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 8.6. 2023: Místní komunikace a jejich opravy

8.6. 2023: Místní komunikace a jejich opravy

Místní  komunikace a jejich opravy

 Místní komunikace v Hrabové lze rozdělit  do dvou skupin, a to podle jejich povrchu. Na ty s povrchem asfaltovým  a na ty ostatní. Ty s asfaltovým povrchem jsou rovné, bezprašné, bez kaluží a bláta.  Jsou ideální i pro cyklisty a koloběžkáře. Takové jsou všechny místní komunikace na Šídlovci a většina ve střední a jižní části obce.  

Ty ostatní mají povrch většinou z kameniva.  Snadno se na nich  tvoří nerovnosti, díry a výtluky, a to obzvlášť tam, kde jezdí i auta. Těchto cest není v Hrabové naštěstí mnoho. Často to jsou dřívější hráze, polní cesty a pěšiny, zpevněné vrstvou štěrku, drceného kameniva nebo vysokopecní strusky.  Směrem od severu k jihu to je pěšina kolem workoutového hřiště, Domovská ulice za podjezdem pod Prodlouženou Mostní, část  místní komunikace K Pilíkům od ul. Bělské k zatáčce k vodním nádržím, účelová komunikace (parc. č. 2544/1)  od Pilíků k Mitrovicím a cesta od  konce průsakového kanálu k Paskovské ulici.

Nejdelší místní komunikací v Hrabové je Domovská ulice. Starší  část má povrch betonový, novější část asfaltový. Na mnoha místech lze poznat, že se tam v minulosti ukládaly různá podzemních potrubí a kabely.

Zvláštní „osud“ měl úsek místní komunikace K Pilíkům od ul. Poplužní k ul. Bělské.  Nekvalitní oprava s použitím asfaltu v roce 2017 měla za následek další opravu (opět asfaltem) v roce 2020. V roce 2022 byl asfaltový povrch poškozen při instalaci veřejného osvětlení a dosud nebyl opraven.

Nemohu se nezmínit o opravě Dubraviovy ulice v roce 2021. I když  komise VDE doporučila opravu s použitím „asfaltové směsi za tepla“,  byla oprava  této poměrně významné komunikace provedena kamenivem, prolitým asfaltem.  Kdo tuto změnu technologie zavinil, není jasné dodnes.  

Za zmínku stojí i oprava MK Na Rozvodí. Opravovala se v červnu 2022, ale  brzy zde opět vznikly díry. Komise VDE doporučila provedení nové opravy v letošním roce s použitím stejné technologie jako v roce 2022 s poznámkou,  „je nutno dodržet technologický postup této metody oprav komunikací“.  Znamená to, že v červnu 2022 dodržena nebyla?

Specifická je účelová komunikace na jižním konci Hrabové, vedoucí  od konce průsakového kanálu  k Paskovské ulici. Vlastníkem je státní podnik Diamo a MOb Hrabové má málo možnosti ovlivňovat její stav.  Naštěstí uvedený vlastník o ní pečuje celkem  zodpovědně.

Mám dojem, že se dosud u místních komunikací nepodařilo vytvořit potřebný systém jejich oprav.  Je již červen 2023 a stále neexistuje dobře promyšlený plán oprav na letošní rok s návazností na rozpočet. V něm  je v § 2212 (Silnice) částka 4 810 tis. Kč.  Kolik peněz z této částky je určeno pro opravy místních komunikací a kolik pro ostatní potřeby? Nikdo neví.

 Aby se to vědělo, je nutno vypracovat časový harmonogram, určit technologii a náklady na jednotlivé opravy. Na základě těchto podkladů pak provádět výběrová řízení a určovat zhotovitele. Důležitá je kontrola prováděných prací a přejímka po ukončení opravy.  To by si velmi pečlivě pohlídal soukromý vlastník. Bohužel, místní komunikace v Hrabové jsou obecním majetkem.

8. 6. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma