Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 9.5. 2023:Dopravní značení v oblasti ul. "K Pilíkům"

9.5. 2023:Dopravní značení v oblasti ul. "K Pilíkům"

Dopravní značení v oblasti ul. „K Pilíkům“

V zápise z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 29.3. 2023 mne zaujal bod č. 2 Podněty z RMOb Hrabová, ÚMOb Hrabová a občanů, písm. a):

Renata Moskalová předložila ke stanovisku komisi VDE upozornění PČR ve věci dopravního značení – svislé dopravní značení na ul. k Pilíkům.

Komise VDE doporučuje upravit stávající dopravní značení tak, aby tvořilo ucelený systém. Ve směru jízdy od ulice Na Hurtě směrem k ulici K Pilíkům doplnit stávající dopravní značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ o dodatkovou tabuli E 13 „Mimo povolení vlastníka pozemku“. Ve směru jízdy od ulice Bělská k ulici K Pilíkům doplnit dopravní značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ o dodatkovou tabuli E 13 „Mimo povolení vlastníka pozemku“.

Rozumím tomu tak, že na ulici „K Pilíkům“ v úseku Bělská – Na Hurtě – odbočka k vodním nádržím -  mohou v budoucnu  vjíždět pouze motorová vozidla se souhlasem vlastníků  pozemků, umístěných  kolem této trasy.  Jedná se o návštěvníky farmy  Na Rozvodí a zahrádkáře, mající své zahrádky v této oblasti.

Omezení zákazu vjezdu motorových vozidel na  místní komunikaci „K Pilíkům“  má své opodstatnění. Jde o hráz bývalých rybníků, mající charakter polní cesty s hlinito-štěrkovým povrchem.  Ten je snadno narušen koly aut.  Obzvlášť po dešti zde vznikají výtluky, nerovnosti a kaluže. S tím se pak s obtížemi vyrovnávají cyklisté a koloběžkáři, kteří tuto cyklostezku používají při jízdě k lávce přes Ostravici nebo k vodním nádržím Pilíky.

Ale zapomnělo se na možnost příjezdu  motorových vozidel z jižní strany, z Paskovské ulice. V dřívějších letech byla na této odbočce závora, která zde stále je, ale nepoužívá se. Každý motorista, který z jakéhokoliv důvodu má potřebu projíždět Hrabovou od jihu k severu přes významný krajinný prvek č. 36, může tak učinit, aniž poruší dopravní předpisy.

Asi to budou pouhé výjimky. Ale pořádek je pořádek. Když mají být pro motoristy omezující dopravní značky ze strany severní, tak proč ne i ze strany jižní?

9. 5. 2023     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma