Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 9.9. 2023: Jízda motorových vozidel po příčnici

9.9. 2023: Jízda motorových vozidel po příčnici

Jízda motorových vozidel po příčnici

 Příčnice je místní název bývalé rybniční hráze na jižním konci Hrabové. Dnes slouží jako místní komunikace a cyklostezka a má název „K Pilíkům“. Od ulice Bělské až po tabulku č. VI. na naučné stezce V. Závady je se správě MOb Hrabová, další úsek až k ulici Paskovské je v majetku s. p. Diamo.

Obrátil jsem se prostřednictvím „stošestky“ na MOb Hrabová s následujícím dotazem:

„Místní komunikace K Pilníkům v úseku od ulice Bělské k informační tabuli č. VI. naučné stezky V. Závady je bývalá hráz a má hliněný podklad. Následkem provozu motorových vozidel zde vznikají díry. Žádám o informaci, proč tomu není zamezeno prostřednictvím dopravního značení“.

Odpověď pana tajemníka byla následující:

„Tato úprava je v jednání. V současné době je již zpracován projekt dopravního značení, takže městský obvod požádá silniční správní úřad o vydání návrhu obecně závazné vyhlášky – opatření obecné povahy – a bude vydán příkaz o dopravním značení“.

Požádal jsem pana tajemníka o zaslání již zpracovaného projektu dopravního značení, paní Moskalová mi ho obratem zaslala, a zjistil jsem následující: Na začátku ulice Bělské po odbočení z ulice Paskovské se navrhuje dopravní značka B 12 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabuli E13 (Mimo povolení vlastníka pozemku). Na začátku ulice K  Pilíkům ve směru od ulice Poplužní se navrhuje totéž.  Projekt byl schválen Českou policii  dne  31. 5. 2023.

Zašlu paní referentce Moskalové dvě otázky:

 1) Když byl tento projekt schválen v květnu 2023, proč ještě v září 2023 není toto dopravní značení realizováno?

2) Jak se zamezí jízdě motorových vozidel po příčnici opačným směrem?  Směrem od jihu k severu. Zde žádné omezení jízd motorových vozidel nebude?

O odpovědích budu informovat čtenáře Hrabovských novin.

9. 9. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma