Navigace: Vladimír Slavík > Obecní rozpočty a závěrečné účty > Rozpočtový proces (5) : Příjmy kapitálové

Rozpočtový proces (5) : Příjmy kapitálové

 

Do této skupiny jsou započteny  příjmy z prodeje  pozemků a dalších nemovitostí ve vlastnictví obce. Také se někdy uvádí, že tam patří i příjmy, které  obec získala úvěrem nebo půjčkou.

Pro rok 2018  jsou kapitálové příjmy Hrabové nulové, jelikož se nepočítá  ani s prodejem obecního majetku ani s půjčkami.

Ale nebylo tomu tak vždy. Po sametové revoluci  přikročila tehdejší samospráva Hrabové  k radikální privatizaci bytů na Šídlovci. Důvody byly dvojí. Jednak finanční jednak politické. Ty finanční spočívaly ve  velkém nepoměru mezi výši nájemného a mezi náklady na údržbu bytů. Za socialismu to nevadilo, ale v podmínkách samostatného hospodaření nového městského obvodu to byl neřešitelný problém. Pokud jde o motivaci politickou, projevují se důsledky této proívatizace až do dnešních dnů. Prosazovala ji tehdy ODS a mnozí voliči si stále pamatují, jak levně získali do svého vlastnictví své byty.

 Protože doposud nebyla této významné akci věnována patřičná pozornost, poskytnu  alespoň některá fakta.

Po vzniku městského obvodu Hrabová v roce 1990 bylo svěřeno do naší správy 611 bytů, z toho ve starší zástavbě Šídlovce  272, v nové zástavbě 318, na Jestřábského ulici 18 a  na různých místech obce 3 (škola, požární zbrojnice, hřbitov). Pro pořádek uvedu, že ještě před vznikem městského obvodu bylo na Šídlovci „privatizováno“ za poněkud nejasných okolností několik desítek bytů.

V letech 1992-1998  bylo zdejším občanům - nájemníkům obecních bytů  prodáno cca 390 bytů, a to za velmi přijatelných finančních podmínek. Průměrná cena za byt byla 75 tis. Kč. Velikou finanční výhodu měli tam, kde souhlasili s privatizaci všichni nájemníci bytového domu, který byl tvořen šesti  až osmi byty.

V mém osobním archivu jsem dohledal dokumenty, které mi umožnily vypočíst následující údaje o prodejních cenách bytů:  Ulice  Šrobárova: 77 tis. Kč. Ulice Reymuntova: 58 tis. Kč. Ulice Paskovská: 58 tis. Kč. Ulice U Kotelny: 71 tis. Kč. Ulice V. Huga: 80 tis. Kč. Ulice Jetřábského: 67 tis.Kč.  Celkový průměr vychází na 75 tis.Kč na byt.

Když tuto částku vynásobíme počtem prodaných bytů, vyjde nám číslo 29 250 tis. Kč. Bylo by zajímavé zjistit, kam se tyto peníze poděly. Možná po tom v budoucnosti bude někdo pátrat.

Ale vraťme se do přítomnosti. Jaké jsou možnosti zlepšit nynější finanční zdroje Hrabové v položce kapitálových příjmů? Mě z toho již „hlava nebolí“, ale měla by bolet naše zastupitelé.

13.3.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem