Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > K návrhům opozičních zastupitelů na příštím zasedání zastupitelstva

K návrhům opozičních zastupitelů na příštím zasedání zastupitelstva

 

 Podle informací,  zveřejněných v Hrabova.info, šest opozičních zastupitelů dospělo k závěru, že na příštím zasedání zastupitelstva 16.9. je nezbytné zařadit do programu a  projednat dva následující body:

Bod č.1:  Opatření k výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly MMO.

Tímto problémem se zabýval jak finanční tak kontrolní výbor. Zatímco oficiální informace z finančního výboru jsou velmi stručné (poslední jednání se zveřejněným zápisem na webu Hrabové je  z 9.2. 2015, pak již nic), kontrolní výbor projednal záležitost auditu na svém zasedání 5. 8. 2015 s následujícími závěry:

-Kontrolní výbor vyjádřil hluboké znepokojení nad výsledky auditu MMO a dotazoval se, proč nedošlo k nápravě chyb, které byly konstatovány  v předchozím auditu MMO a jaké budou případné postihy.

Dle vyjádření tajemníka úřad čeká na oficiální vyjádření MMO, poté lze postupovat následovně: Proběhne vytýkací řízení, odebrání osobních příplatků, možné perzonální změny na úřadě.

Komentář Hrabovských novin: Pokud jde o „čekání na ofiální vyjádření“, těžko lze očekávat, že Rada města Ostravy změní své usnesení z 27. 7. 2015 o výsledcích auditu v Hrabové a o provedených sankčích opatřeních. Lepší by bylo příliš nečekat a zabývat se  urychleně opatřeními, vedoucí k nápravě. Těžko lze uvěřit, že za všechno mohou řadoví pracovníci úřadu, kde se provede vytýkací řízení a možná i  finanční postih, a tím asi všechno skončí.  Největší problémy jsou zřejmě na úseku správy domovního a bytového fondu, a mají je na svědomí minulí i současní  vedoucí činitelé městského obvodu, kteří svým nezodpovědným jednáním přivodili současný stav. Včetně minulých finančních a kontrolních výborů.

Bod č. 2: Zřízení výboru zastupitelstva – redakční rady Hrabovských listů.

 Komentář Hrabovských novin: Zákon o obcích přisuzuje výborům zastupitelstva iniciativní a kontrolní činnost. Výbor zastupitelstva  pro vydávání místního časopisu by byl určitou raritou, myslím jedinou v širokém okolí. Ale Hrabová je také svým způsobem výjmečná a navrhované řešení, i když ojedinělé, není v rozporu se zákonem. Aby bylo reálné, museli  by pro tento návrh hlasovat mimo opozici ještě další dva zastupitelé.  Spíše je pravděpodobné, že tento návrh, pokud bude podán, nebude zastupitelstvem schválen a bude nutno doplnit stávající nefunkční redakční radu o nové členy z řad opozice.

Prospěšné by bylo na příštím zastupitelstvu prosadit  zrušení platnosti tzv. Základních principů Hrabovských listů, schválených radou 24.6. a jmenovat komisi, která by zpracovala nový statut pro činnost budoucí redakční rady.

  9. 9. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma