Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Komunikace k Pilíkům

Komunikace k Pilíkům

            

Je tomu již více jak rok ( konkrétně 8. 1. 2014),  kdy jsem při osobní návštěvě upozornil pana starostu na nedobrý stav komunikace, vedoucí od Paskovské ulice v úrovni Statku směrem k Pilíkům. Ta se pak napojuje na silníční síť Nové Bělé. Trasa vede zajímavým terénem, dokonce přes tzv. Evropsky významnou lokalitu.

Jaká je současná situace? Nic se nezměnilo. Úsek od Paskovské k první křižovatce (cca 400 m) je  ve vlastnictví OKD a je v  celkem dobrém stavu.  Další úsek cesty  ( cca 500 m)  až k vodním nádržím je na soukromém pozemku paní Dalily Zdráhalové. Byla to asi obslužná komunikace při stavbě odvodňovacího kanálu  v r. 1994  a dodnes slouží jako jedná přístupová cesta od Paskovské  k Pilíkům. Protože nemá pevný podklad, je zejména v době dešťů nesjízdná. Pak se pokračuje kolem Pilíků. Bývalá hráz  je nyní ve vlastnictví OKD a místy je také  nesjízdná. Konec komunikace o délce asi 800 m je ve správě MOb Hrabová a opět samá díra.

Střídavě jsem jednal o eventuální opravě s panem starostou, s paní Faicovou s paní Petrovou a dokonce i s magistrátem města Ostravy.  Poslední zpráva z dnešního dne je následující:

Dobrý den pane Slavíku,

nejde všechno na počkání. V první řadě jsem oslovila vlastníky celé komunikace v úseku od Paskovské po hranici s Novou Bělou, zda budou souhlasit s opravou komunikace a teď čekám na jejich reakci. Nicméně někteří zastupitelé se byli podívat na tu část, která je ve správě městského obvodu, a jsou k její opravě skeptičtí vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům. Do Nové Bělé se dá pohodlně dostat po cyklostezsce na ul. Bělská. Tak nevím, jak to dopadne.

Zdravím Faicová

Dovedu pochopit problémy s eventuální opravou té části komunikace, kterou vlastní paní Zdráhalová a OKD. Ale významnou část  spravuje Hrabová, která se k tomuto majetku města Ostravy v žádném případě  nechová „s péči řádného hospodáře“. Tím se ale znemožňuje jedině možný přístup k jedinečné  oblasti Pilíků ze škodě místních i vzdálenějších milovníků přírody. Pilíky jsou dokonce součástí výchazkových tras města Ostravy.

Pojedeme –li dle rady paní Fajcové po Bělské a dále po cyklostezce směrem k Mitrovicím, narazíme za můstkem  přes Ščučí právě na popisovaný neschůdný úsek ve správě Hrabové  a na Pilíky se nedostaneme.

Je zde i souvislost s budoucí lávkou přes Ostravici. Cyklisté (i chodci) se budou divit, proč musí cestou  do Nové Bělé absolvovat  téměř dvoukilometrovou okliku a proč nemohou jet (nebo jít)  kolem Pilíků, případně pouze v gumových holínkách. Velice rád bych si o tom podiskutoval s „některými zastupiteli“, kteří jsou k opravě této komunikace skeptičtí.  Vždyť nejde o automobilový provoz, ale o jízdní kola a o pěší chůzi, stačí zasypat díry a zhutnit povrch. Naši předkové zde také neměli asfaltovou silnici.

            23. 6. 2015.   V.S.   

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma