Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Několik postřehů z jednání zastupitelstva 16. 3. 2015

Několik postřehů z jednání zastupitelstva 16. 3. 2015

 

Nebylo si možno nevšimnout rostoucího počtu občanů, kteří se zajímají o věci veřejné a většinou vydrželi na svých místech celých těch 5 hodin někdy zajímavého, místy i méně zajímavého jednání našich zastupitelů.

Od pana starosty bylo sympatické, že uděloval v průběhu jednání slovo i veřejnosti, i když podle jednacího řádu nemusel. Veřejnost tento postup ocenila tím, že připomínky byly věcné a presentovány korektním způsobem.

Pokud jde o jednání zastupitelů, zapůsobilo na mne velmi dobře  vystoupení paní Hrabovské, členky finanční komise. Naznačila, že problémy, zjištěné v minulém roce interním auditem MMO lze řešit a odstranit a je ochotna tomu osobně nápomoci. Konečně je ve finanční komisi odborník, který svou funkci nechápe pouze jako formální záležitost. Na rozdíl od dřívějších členů tohoto důležitého výboru.

Méně příznivě jsem vnímal diskusi nad Jednacím řádem zastupitelstva. Rada MOb již 18. 2. upravený jednací řád schválila a doporučila předložit zastupitelstvu. Při včerejším projednávání se však vyskytlo mnoho nových připomínek, což nesvědčí o kvalitní práci rady a pana tajemníka. Možná by bylo prospěšné k modernizaci Jednacího řádu přizvat i veřejnost. Jak ukázaly kvalifikované připomínky Radomíra Orkáče, byla by veřejnost svými připomínkami užitečnější jak členové rady.  Docela by mě zajímal konkrétní přínos některých členů rady, např. pana Pospěcha, k této modernizaci Jednacího řádu.

Poprvé využili opoziční zastupitelé svého práva na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, a to ve věci tzv. „Revitalizace vnitrobloku“. Tato komplikovaná záležitost si opravdu zasluhuje podrobného projednání. Dost mě udivilo, že starosta a rada si již dříve neopatřili stanovisko kvalifikovaných právníků z MMO. Doufám, že tam existují a mají povinnost v těchto záležitostech poradit městským obvodům.

Své místo na zastupitelstvu měla i problematika Hrabovských listů. Z vystoupení nového předsedy redakční komise pana Šumbery jsem nabyl dojmu, že dobře chápe svou zodpovědnost za budoucí osudy našeho časopisu a má konkrétní představu i schopnosti tuto záležitost přivést do vítězného konce. Vůbec ale nechápu postoj pana starosty, který je zřejmě vnitřně přesvědčen, že dosavadní HL jsou pro místní nenáročné obyvatelstvo naprosto dostačující a není třeba žádných změn. Nasvědčuje tomu i opětovné členství paní Strnišťové a pana Rundta v nové redakční radě a zdůvodnění tohoto kroku z úst pana starosty. Vždyť ani ve fotbale se nestaví do nového manšaftu hráči, kteří se v minulé sezóně neosvědčili. Zcela mimo logiku je nechuť k jmenování dalších kvalifikovaných  a  této práce schopných občanů do redakční rady. Mám na mysli pana Houžvičku a možná i další občany, kteří dlouhodobě bojují o lepší HL a mají k této funkci osobní i odborné předpoklady.

Nakonec zmíním problematiku zákona č. 106/1999 Sb. Pan tajemník tvrdil, že je proti byrokracii a vždy v minulosti odpovídal jménem městského  obvodu  na všechny možné dotazy občanů, a to i bez použití uvedeného zákona.  Není to pravda, v případě potřeby to mohu dokázat. Proto tento zákon vznikl, aby představitelé veřejné správy byli povinni poskytovat na základě zákona občanům informace, které je zajímají. Aby to nezáleželo pouze na momentální náladě představitelů veřejné správy. Pan tajemník zřejmě doposud nepochopil význam zveřejňování textů žádostí o informace a textů odpovědí. Vždyť jen tak může veřejnost posoudit kvalitu a úplnost odpovědí na to, co je zajímá.  Obdivuji trpělivost členů kontrolního výboru a ostatních zastupitelů včetně starosty, že toto porušování zákonnosti našemu tajemníkovi tolerují. Možná, že v jiných městských obvodech by měl tamější tajemník s tímto vztahem k zákonům velké problémy, dokonce i existenční.

Úplně nakonec několik slov k panu starostovi. Nemá to určitě ve své funkci lehké. Když si představím široké spektrum starých i nových problémů, ne vždy dostatečně kvalifikovaný a výkonný aparát  který má k dispozici, členy zastupitelstva s různými osobními prioritami a s rozličnými odbornými i povahovými předpoklady k výkonu svých funkcí, neexistence fungujícího systému řízení a organizace práce, pak není skutečně co závidět. Ale byla to jeho volba. Nepochopil jsem odmítání starosty svolávat zasedání zastupitelstva častěji a podle předem oznámeného časového plánu. Vždyť to má mnoho výhod, které byly za zasedání dostatečně zdůvodněny, ale pan starosta je neakceptoval.  Řešení vidí v dřívějším zahájení jednání. Rovněž jsem nechápal jeho ostentativní ignoraci existence místních webů, a to Hrabova.info a Hrabovských novin. Vždyť to jsou informační prostředky, které každý prozíravý místní politik by měl respektovat a pokusit se o navázání spolupráce. Vždyť plujeme všichni na jedné lodi a měli bychom společně veslovat jedním směrem.

 

            17. 3. 2015 V. S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma