Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Obecní kronika na webových stránkách obcí

Obecní kronika na webových stránkách obcí

                                              

Na internetu lze dohledat dostatek informací o způsobu vedení obecních kronik. Konkrétně  Radim Dušek ze Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí popsal způsob vedení kroniky, obsah kroniky, příklad ročního zápisu, význam příloh apod. Mě zaujala v tomto článku  i možnost vedení kroniky v elektronické podobě, kterou si mohou všichni kdykoliv přečíst na webových stránkách obce. Občané tak mohou mimo jiné kontrolovat, zda jejich letopisecká komise „nespí“ a nezapisuje památeční údaje z několikaletým  zpožděním.

Tohoto způsobu kronikářských zápisů využívají v Ostravě pouze dva městské obvody: Polanka n. Odrou a Třebovice.

Na webových stránkách Polanky mají v digitální podobě kroniku z let 1991-2000 a z let 2001-2010. Roční zápisy jsou velmi podrobné, mají cca 20 stran. Další období již na webových stránkách není uvedeno.

Druhým „průkopníkem“ tohoto počínání jsou Třebovice.  Na webových stránkách jsou dispozici tři zápisy, a to za období  1982-2012, za r. 2013 a za r. 2014. Poslední zápis má 7 stran a podle mého názoru je tam vše potřebné a důležité k tomu, aby čtenář jak z řad současníků tak i příslušník budoucích pokolení věděl, čím byl tento rok pro obyvatelstvo významný. To jsou dvě přednosti Třebovické kroniky: výstižnost a včasnost  zápisů. Zájemci o tuto kroniku v elektronické podobě ji mohou jednoduše vyhledat na webových stránkách Třebovic.

Zveřejňování zápisů na webových stránkách má ještě jednu funkci: podle zákona o kronikách může každý občan navrhnout změnu, doplnění nebo opravu kronikářského zápisu. Tím, že ke kronice má přístup každý, lze toto právo realizovat i v praxi. Na rozdíl od reality v Hrabové, kde kronika, i když velmi úhledně psaná ručně, je záležitostí pouze letopisecké komise a občané o ní příliš nevědí. A nikomu nevadí, že teprve nyní se tvoří zápis o roku 2013.

 

                25. 3. 2015. V. S.

 

Soubory ke stažení

Kronika_2014.pdf
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma