Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Oprava komunikace u sklenářství

Oprava komunikace u sklenářství

Oprava komunikace u sklenářství.

Již ing. Zdeněk Novotný ve svém letáku v loňském roce upozorňoval mimo jiné na předražené zakázky při stavbě a opravách místních komunikací v Hrabové.  Uvedený kritik asi věděl, o čem mluví. V zastupitelstvu působil od r. 2006, a to jako člen finančního a kontrolního výboru a předseda stavební komise. Jeho kritika nebyla vedením radnice doposud vyvrácena.

Jsem si vědom toho, že i v oblasti stavebních činností, jako všude jinde, se projevuje růst cen. Není to nic škodlivého, neustále roste užitná hodnota staveb, výrobků a služeb a souběžně s tím rostou i ceny. Současná zámková dlažba je nutně dražší ve srovnání s dřívějšími technologickými postupy při stavbě chodníků, kdy se používaly jednoduché betonové dlaždice, které neměly potřebnou životnost, pevnost a stabilitu.

Ale někdy se to s cenami opravdu přehání.

Jako příklad uvedu veřejnou zakázku realizovanou v letošním roce, a to opravu komunikace „Pod břehy“ včetně ploch před sklenářstvím firmy Kohutek. Jde pochopitelně o můj osobní názor, který nemusí být v souladu s názory členů Rady.

Cena za technickou dokumentaci byla 54 tis. Kč, zakázku vysoutěžila firma Jankostav za cenu 248 tis. Kč. Výkon autorského dozoru byl svěřen ing. Idě Macháčkové za 500 Kč/hod., celková částka za tento dozor nebyla ve veřejně přístupných podkladech (usnesení Rady) uvedena.

V rámci této akce byl opraven povrch komunikace před sklenářstvím v délce 31 m (asfaltový koberec) a postaveno parkoviště pro zákazníky sklenářství o rozměrech cca 14 x 5m.

Předpokládám, že dlažbu před provozovnou a vjezd na pozemek sklenářství si zaplatil majitel tohoto objektu sám.

Celkové náklady na tuto akci, více jak 300 tis. Kč, se mi jeví jako poněkud nepřiměřené. Ale možná, že se mýlím, pokud je mi známo, členové finančního výboru našeho zastupitelstva pokládají uvedené náklady za přiměřené. Usuzuji tak proto, že uvedená zakázka se nestala předmětem prošetřování tohoto výboru. Při rozhovoru o tomto problému s jedním radním mi bylo sděleno, že je to mimo jiné podpora zdejším živnostníkům. Bylo tím míněno parkoviště, sloužící  sklenářství a jeho zákazníkům

            19. 7. 2015       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma