Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Péče řádných hospodářů.

Péče řádných hospodářů.

 

Použil jsem množného čísla, protože má poznámka se týká všech členů Rady městského obvodu. Ti prakticky rozhodují o účelnosti mnoha výdajů z obecní pokladny, a to především na stavební akce.

Jako první upozornil na tento problém ve svém letáku ing. Novotný v loňském roce, když poukazoval na vysoké náklady na projektovou přípravu, stavební dozor i vlastní stavby, navržené k realizaci Radou městského obvodu. Např. kritizuje, že jen za projekty a studie na revitalizaci vnitrobloku Šídlovec se utratilo skoro 1 mil. Kč. A to tehdy netušil, jak ostudně celá akce skončí!  Tento bývalý zastupitel určitě věděl, o čem píše. Vžyť  byl zastupitelem od r. 2006,  fungoval ve finančním i kontrolním výboru, byl dokonce předsedou stavební komise. Měl určitě pro svá tvrzení  dostatek relevantních informací.

Při čtení usnesení ze zasedání Rady městského obvodu z minulých let  nelze si nevšimnout následujících:

Usnesení č. 74/1695 z 20.11.2013: Rada rozhodla o uzavření dodatku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Prodloužení cyklostezsky- lávka přes Ostravici“ za celkovou cenu 423.500 Kč vč. DPH. Bydlím nedaleko a nevšiml jsem si ani lávky, ani cyklostezsky. Je možné, tato zakázka byla zrušena a peníze nebyly zhotoviteli dokumentace proplaceny. Ale o tom není v následných  usneseních rady žádná zmínka. Pokud tyto peníze  proplaceny byly, pak se obávám, že zbytečně. A nejde o žádné drobné.

Nebo: usnesení č. 48/1058  z 17.10.2012. Rada rozhodla písemnou výzvu na zpracování investičního záměru „Parkovací plochy Šídlovec“. Byl tento záměr zpracován? Pokud ano, proč s ním nebyla seznámena veřejnost?

Za největší díru pro veřejné peníze Hrabové  považuji akci „Komíny“. V letech 2012 – 14 bylo na opravy komínů obecních bytů na Šídlovci vynaloženo téměř 5 milónů Kč!  A to bez stavebního povolení a následných kolaudací.   Vnucuje se otázka: stejné staré komíny mají i majitelé privatizovaných bytů Šídlovce. A není jich málo. Také platili tak vysoké sumy za opravy svých komínů? Velice o tom pochybuji.

Prodělečnost bytového fondu ve správě městského obvodu je záležitost, která by měla zajímat všechny občany Hrabové. Především pak naše zastupitelstvo, radu a příslušné komise. Bohužel – nezajímá. Alespoň o tom nejsou zmínky ani v Hrabovských listech, ani v usneseních rady a  finančního a kontrolního výboru.

Charakteristská byla situace na posledním zasedání zastupitelstva. Zastupitel pan Petana vyjádřil pochybnost, zda výdaj za nákup licencí pro bytovou a nebytovou správu za cca 30 tis. Kč  byl nezbytně nutný. Pochybnosti vyjádřil i přítomný odborník na tyto záležitosti pan Milan Slíva. S ohledem na odbornou  kvalifikaci obou přítomných a na jeich vyjádření  lze považovat příslušné rozhodnutí rady přinejmenším za sporné. Ale jak se říká „z cizího krev neteče“.

Svůj článek končím následujícím konstatováním: Současný složitý svět vyžaduje více než dříve, aby ve vedení všech možných organizací včetně obcí byli zodpovědní a kvalifikovaní  občané. Texty obecních kronik, zveřejňovaných nyní na webových stránkách Hrabova.info a Hrabovské noviny dosvědčují, že v minulosti tomu tak v Hrabové vždycky bylo. Mám velké pochybnosti o tom, zda současní radní pokračují v tradici našich předků.

 22.9. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma