Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Podněty a připomínky občana Hrabové

Podněty a připomínky občana Hrabové

V minulých dnech napsal  zastupitel hnutí „Ostravak“ pan Jan Šumbera do Hrabova.info článek o zasedání prosincového zastupitelstva a mimo jiné v něm uvádí: „Budeme rádi za Vaše podněty, připomínky i za setkání s Vámi nejen při dalším jednání zastupitelstva v r. 2015“.

            Je to poprvé, kdy zastupitel městského obvodu Hrabová  tímto způsobem vyzývá veřejnost ke spolupráci a velice si toho vážím /alespoň tu veřejnost, která čte Hrabova.info/.

            Dnes  využiji této  nabídky v oblasti podnětů a připomínek, později v příštím roce určitě i k osobnímu setkání.

 

            Podněty a připomínky, směřující ke zlepšení činnosti veřejné správy v Hrabové:

 

  1. Rozšíření rozsahu a zlepšení obsahu Hrabovských listů. Problém se již v Hrabové diskutuje dlouhou dobu a nebyl zaznamenán žádný pokrok. Hnutí „Ostravak“ to má dokonce ve svém volebním programu.
  2. „Zprůhlednění financování obce uvedením srozumitelného rozpočtu obce na webových stránkách a zveřejnění všech smluv na internetu“. To je citace z volebního programu hnutí „Ostravak“. Rozpočet na rok 2015 postrádá komentář s vysvětlením některých pojmů a anomálií. Chybí výčet investičních akcí . Dovoluji si tvrdit, že rozpočet pro běžného občana není srozumitelný.
  3. Vysvětlení důvodů, které způsobují značný a stále trvající růst nákladů na místní správu. V r. 1996 2,7 mil. Kč, v r. 2010 již 6,5 mil. Kč, pro r. 2015 dokonce 7,9 mil.Kč.
  4. Jaký bude další postup při realizaci akce „Prodloužení Mostní“.
  5. Jaký je stav s počtem míst v mateřské škole. Existuje koncepce  pro delší období?
  6. Hrabová a územní plán města Ostravy.
  7. Jaká je finanční rentabilita bytového fondu ve vlastnictví obce.
  8. Proč kronikář Hrabové nepřispívá čas od času do místního časopisu.
  9. Proč na webových stránkách Hrabové není více aktuálních informací.
  10. Proč není více využíváno místního rozhlasu k informování občanů o aktuálních záležitostech.

 

      Mohl bych pokračovat, ale bylo by to jako když se „hrách na stěnu hází“. Pro dnešek to bohatě stačí, očekávám reakci pana Šumbery alespoň na ty mé připomínky, které souvisí s volebním programem hnutí „Ostravak“. Lze k tomu využit prostor, který je pro můj blog vytvořen na Hrabova.info.

      20.12. 2014.      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma