Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Provozní náklady městských obvodů

Provozní náklady městských obvodů

 

Provozními náklady se rozumí náklady na odměny zastupitelů a náklady, spojené s činností úřadů městských obvodů.

 Odměny zastupitelů jsou striktně určeny zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a příslušným nařízením vlády a mezi srovnatelnými  městskými obvody nejsou příliš velké rozdíly.

Naproti tomu o počtech  zaměstnaců městských úřadů rozhodují  zastupitelské orgány  a  rozdíly mezi obvody jsou poměrně značné. Velké rozdíly jsou proto i v nákladech na činnost těchto institucí.

Roční náklady jsou u srovnatelných  obvodů následující:

Nová Bělá: Počet obyvatel 1908, odměny zastupitelů 1 048 tis Kč, místní správa 3 201 tis. Kč, náklady celkem 4 249 tis. Kč, na 1 obyvatele 2 226 Kč.

Krásné Pole: Počet obyvatel 2 605, odměny zastupitelů 990 tis. Kč, místní správa 4 208 tis. Kč, náklady celkem  5 198 tis. Kč, na 1 obyvatele 1 995 Kč.

Petřkovice: Počet obyvatel 3 087, odměny zastupitelů 1 121 tis. Kč, místní správa 4 197 tis Kč, náklady celkem 5 318 Kč, na 1 obyvatele 1 722 Kč.

Michálkovice: Počet obyvatel 3 326, odměny zastupitelů 1 402 tis. Kč, místní správa 4 303 tis. Kč,  náklady celkem  5 705 tis. Kč, na 1 obyvatele  1 715 Kč

Hrabová: Počet obyvatel 3 681, odměny zastupitelů 1 316 tis. Kč, místní správa 7 500 tis. Kč, náklady celkem 8 816 tis. Kč,  na 1 obyvatele 2 448 Kč.

Stará Bělá: Počet obyvatel 4 059, odměny zastupitelů 1 000 tis. Kč, místní správa 4 700 tis. Kč, náklady celkem 5 700 tis. Kč, na 1 obyvatele 1 404 Kč.

Polanka: Počet obyvatel 4 957, odměny zastupitelů 1 097 Kč, místní správa 5 719 tis. Kč, náklady celkem 6 816 tis. Kč, na 1 obyvatele 1 375 Kč.

Počet obyvatel je údaj k 1.7.2015 dle statistiky Magistrátu města Ostravy, údaje o nákladech jsou opsány z rozpočtů jednotlivých obvodů z r. 2014.

Ze stručného srovnání provozních výdajů vyplývá, že v Hrabové jsou tyto náklady nadprůměrné a možná lze hovořit o nehospodárném zacházení s veřejnými prostředky.

Tento stav vznikl nejméně před deseti lety a svou zodpovědnost zde mají jak oba starostové, jmenovitě Bohumil Rundt a Rostislav Naď, jakož i další představitelé ODS, ČSSD a KDU-ČSL, kteří dloudodobě zde vytvářeli vládnoucí koalice. Zdá se, že vzniklá anomálie nevadí ani zastupitelům, kteří v současné době tvoří opozici, alespoň doposud nikdo proti popisovaným skutečnostem  veřejně neprotestoval.

Ještě si  dovolím tento dovětek: V případě, že by provozní náklady v Hrabové byly např. 1 500 Kč na 1 obyvatele,  ušetřilo by se ročně asi 3,5 mil. Kč a ta 10 let 35 mil. Kč.  Za tyto peníze by se mohl postavit s použitím dalších zdrojů nový kulturní dům nebo nová mateřská škola.

Rozdíl  v provozních nákladech mezi Hrabovou a uvedenými  městskými obvody je značný a příslušné orgány zastupitelstva by měly podat vysvětlení. Nejlépe na stránkách Hrabovských listů.

   21. 8. 2015   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma