Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Provozní náklady zastupitelstva v Hrabové

Provozní náklady zastupitelstva v Hrabové

 

               Celkem je v rozpočtu na letošní rok plánováno na odměny zastupitelů 1150 tis. Kč, na povinné pojištění 275 tis. Kč, na cestovné 4 tis. Kč. S výdaji na pohoštění, školení, jakož i s dalšími režijními náklady se nepočítá.

Odměňování zastupitelů se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Podrobnosti jsou pak uvedeny v nařízení vlády č. 459/2013 Sb. Podrobný výklad problematiky odměňování je v Metodickém doporučení č. 5 k činnosti územních samosprávných celků, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR.

Uvolněný starosta v městském obvodě o velikosti Hrabové má nárok včetně příplatků na plat ve výši cca 46.860 Kč měsíčně. Na odměny za další funkce v zastupitelstvu již nárok nemá.

Vládní nařízení o odměnách velmi přeje neuvolněným místostarostům. V případě Hrabové by tato odměna mohla být až 25 tis. Kč. Ve většině městských obvodů se vyplácí asi polovička z vypočtené částky. Asi tomu tak bude i v Hrabové. Za další funkce v zastupitelstvu místostarosta již odměňován není.

Odměna za funkci člena rady je 1910 Kč, za funkci předsedy výboru nebo komise 1560 Kč, za funkci člena výboru nebo komise 1380 Kč, za funkci člena zastupitelstva 660 Kč. Odměny za jednotlivé funkce se mohou sčítat.

Způsob odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli, zákon nespecifikuje. Logicky by měli pobírat stejné odměny jako jejich kolegové – zastupitelé. Vždyť rozdíly v „množství a kvalitě odvedené práce“ mezi zastupitelem a nezastupitelem nelze stanovit ani předpokládat.

Finanční náklady na „provoz“ zastupitelstva, rady, výborů a komisí jsou v měsíčním propočtu v Hrabové přibližně následující:

Zastupitelstvo: 13 x 660 Kč = 8.580 Kč

Rada: 3 x 1910 Kč = 5.730 Kč

Finanční výbor: 1 x 1560 + 2 x 1380 = 4.320 Kč

Kontrolní výbor: 1 x 1560 + 2 x 1380 = 4.320 Kč

Komise povodňová: 7 x 1380 = 9.660 Kč

Komise výstavby, dopravy a ekologie: 1 x 1560 + 5 x 1380 = 8.460 Kč

Komise bytová a sociální: 1 x 1560 + 5 x 1380 = 8.460 Kč

Komise pro občanské záležitosti: 1 x 1560 + 4 x 1380 = 7.080 Kč

Komise pro děti a mládež: 1 x 1.150 + 2 x 1.380 = 4.320 Kč

Komise letopisecká: 2 x 1. 380 = 2.760 Kč

Komise redakční: 1 x 1.560 + 4 x 1.380 = 7.080 Kč

Shrnutí :

Starosta:                                                         46.680 Kč

Místostarosta :                                         cca  12.000 Kč

Rada :                                                                5.730 Kč

Výbory a komise :                                         56.460 Kč

Za funkci zastupitelskou:                                 8.580 Kč

C e l k e m za 1 měsíc:                                  129.450 Kč

A za 12 měsíců                               1,553.400 Kč

 

Mezi tímto mým výpočtem a plánovanými náklady je rozdíl 1553 – 1150 = 403 tis. Kč.

Největší finanční náklady si vyžádá činnost komisí a výborů. Je to logické, tam probíhá každodenní a nepřetržitá práce zastupitelů a ostatních aktivistů, ze které mají prospěch i občané. Největším „spotřebitelem“ finančních prostředků je zde komise povodňová, nejmenší nároky má komise letopisecká, u které určité činnosti jsou zřejmě odměňovány i dalšími způsoby.

 

  16. 3. 2015.    V. S.

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma