Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > S radničními periodiky to není jednoduché

S radničními periodiky to není jednoduché

 

Na  téma radničních periodik  bylo v minulosti  napsáno mnoho článků, doporučení, dokonce tristní stav těchto důležitých informačních prostředků byl v r. 2013 příčinou novelizace tiskového zákona.

 Stačí si na internetu vyhledat uvedené téma a najdeme tam  různé  materiály včetně dobře míněných rad  tzv. Otevřené společnosti na www.otevřete.cz. a dalších neziskových organizací. Mnoho článků je i na stránkách Deníku veřejné správy. Bohužel, jde pouze o teoretické úvahy, které se doposud nepodařilo úspěšně realizovat.

 Hlavním problémem místních časopisů je skutečnost, že jsou zneužívány ke zviditelňování momentálně vládnoucích  koaličních seskupení na úkor opozice. Mimo nepolitické materiály  se zde tisknou články a fotografie pouze  omezeného okruhu místních politiků.  To může mít  své dopady i na volební preference.

Když si pročteme místní časopisy ať již z ostravských obvodů nebo námatkově i z jiných obcí, měst a městeček  tak  zjistíme, že výše uvedený stav se příliš nemění  a ani novelizace tiskového zákona  ani dobrá snaha různých aktivistických a jiných spolků  prozatím nepřinesla zlepšení.

Přitom je celkem  jedno, jakým způsobem jsou místní  časopisy redigovány.

Nejběžnější jsou komise (redakční rady), které fungují jako iniciativní a poradní orgány obecních rad. Je jasné, že tyto koaliční rady nepřipustí, aby časopis příliš kritizoval počínání vládnoucí  koalice.  To by byli sami proti sobě. Těžko by připustili tisknout kritické články svých politických soupeřů.

V Hrabové vznikl nápad zřídit pro nápravu současného stavu výbor zastupitelstva. Není žádný logický důvod pro to, aby  současná koalice s tímto nápadem souhlasila. A i kdyby: co by se změnilo?

 Ano, jeden takový případ existuje, a to v nedalekých Michálkovicích. Tam  skutečně místní zastupitelstvo ustavilo zastupitelský  výbor pro řízení Michálkovického zpravodaje. V tomto výboru je starosta, místostarosta a dalších 6 zastupitelů z řad koalice. Z opozice nikdo. Časopis vychází měsíčně, má  (podle mého hodnocení) celkem běžný standart, ale nebyl zveřejněn jediný  materiál z péra opozičních zastupitelů. Vzniká otázka, proč zastupitelé Michálkovic se rozhodli pro toto netradiční a zcela ojediněné řešení, které v podstavě nic nepřineslo.   

Je překvapující, že jediný místní časopis, který  pravidelně přináší i názory opozice, není řízen ani redakční radou (komisí Rady) ani výborem zastupitelstva. Je to „Zpravodaj Rady města Frýdku -  Místku“. Redaktorem je pan Petr Pavelka, známý i v Hrabové.

 Webové stránky Frýdku – Místku  jsem si  několikrát pročetl, mají tam celkem 12 komisí Rady, ale žádná se nezabývá místním časopisem. Toto je stav k dnešnímu dni, ale není vyloučeno, že se časem změní. V tomto městě se toho nyní mění mnoho a často. 

Takže po provedeném šetření musím znovu opakovat, že situace s místními časopisy je velmi složitá a její řešení nezávisí pouze  na tom, zda je nebo není v dané obci komise nebo dokonce výbor. Spíše to záleží na mnoha dalších okolnostech. Podle mého přesvědčení především na existenci  osobnosti, která by byla schopna si vybrat potřebný počet spolupracovníků a vytvořit časopis, kde by byl prostor mimo jiné i pro názory opozice. Měl by to být místní občan, znalý místních poměrů. Věřím, že se časem najde. Pak se stanou naše Hrabovské listy vzorem i pro okolní obce.

  14. 12. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma