Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Slovo starosty v lednových Hrabovských listech

Slovo starosty v lednových Hrabovských listech

Nikdy jsem netajil svůj kritický přístup k některým jednotlivostem v činnosti našich zastupitelských orgánů a místní správy , jako je  nedostatečné informování občanů, problematické uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., nedostatečná spolupráce s občany při projednávání územního plánu, formální činnost některých komisí a výborů.

                 Jsem toho názoru, že efektivní spolupráce  vedení naší radnice se  všemi občany, kteří bez postranních úmyslů a sobeckých zájmů jsou ochotni se podílet na činnostech, přinášejících  zvýšení úrovně veřejného života, je bezesporu velice žádoucí. Ale co když tito občané mají poněkud jiné názory na řešení problémů a dávají to najevo? Je to žabomyší válka nebo žádoucí kritika?

                Koaliční většina může v zastupitelstvu prosadit vše, co pokládá za správné a co jí vyhovuje.  Je zde však velké nebezpečí, že takto vedená politika přinese stagnaci, sebeuspokojení,  izolaci úzké skupiny lidí ve vedení obce od ostatních, zakrývání chyb a nedostatků, byrokratické řešení důležitých problémů.             

                Naštěstí lze tomuto nežádoucímu stavu úspěšně čelit prostřednictvím opozice. Opoziční názory však musí být kvalifikované, přesvědčivé a konstruktivní. A to není vždy jednoduché. Nejhorší stav nastane, když se obě strany zabarikádují, prosazují  pouze svá řešení a jsou naprosto neschopné se domluvit.

                Já současnou situaci v Hrabové hodnotím převážně pozitivně. Jednání zastupitelstev se začínají pravidelně zúčastňovat angažovaní občané, kteří otevřeně sdělují své názory na různé problémy.

                Zdá se, že již brzy se zvýší  kapacita místního časopisu, který bude přinášet více informací ze všech koutů naší obce. Hovoří se i o změnách webových stránek městského obvodu, kde je rovněž prostor pro zvýšení jejich informačních možností. Potěšitelná je aktivita některých komisí, především kulturní a komise pro děti a mládež.

                Své čtenáře  si našly  nezávislé internetové noviny, které přináší nepřetržitě informace z různých oblastí veřejného života. I když počet čtenářů není nijak závratný, časopisy působí povzbudivě na ty, které zajímá komunální politika a možná v budoucnu se budou ucházet i o posty v zastupitelstvu.

                Ze svého pohledu staršího občana a pamětníka si myslím, že naše obec stojí před novými, dříve neřešenými úkoly.  Říká se, že Hrabová je „dobrá adresa“. Asi ano, vznikají zde postupně tři nová centra výstavby rodinných domů. Pochopitelně to přinese nové starosti, možná vznikne nedostatek míst v mateřské škole, možná to změní i dopravní poměry na místních komunikacích, možná vzniknou problémy se zásobováním vodou, plynem a elektřinou.

                Již delší dobu se jeví neúnosný stav kulturního zázemí. Hrabová nemá důstojný kulturní dům, odpovídající současným potřebám. Zdravý styl života si vyžádá nová sportoviště a další technická zařízení. Rostoucí počet seniorů a jejich oprávněné požadavky na smysluplné dožití vede také k zamyšlení, jak tomuto požadavku vyhovět.

                 Na řešení čekají i okrajové části Hrabové, jako je okolí Pilíků, prostor po hutním odvalu a další prostory doposud neznehodnocené zástavbou. Tyto části Hrabové jsou po všech stránkách zanedbané a nepůsobí estetickým dojmem. Potřebné budou další cyklostezky, které by propojily různé části obce s trasou směrem na Beskydy.

                Pan starosta a představitelé ODS v zastupitelstvu prozatím ignorují návrhy na spolupráci s  Hrabovskými novinami a s Hrabova.info. Možná, že svůj podíl na tom mají i uvedené weby, které někdy svou kritiku přehání a tato může být  pro zastupitelé ODS urážlivá a nepřijatelná. Já osobně slibuji, že se polepším.        V každém případě by lepší spolupráce všech  angažovaných občanů   prospěla společným zájmům, které určitě směřují k všestrannému zlepšení současné úrovně veřejného života v Hrabové.  

 

                29.1. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma