Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Aby si občané udělali představu o veřejných zakázkách realizovaných v posledních letech v Hrabové, provedl jsem následující „exkurzi“ do této oblasti.  Údaje jsem čerpal z příslušné záložky webových stránek a z příslušných  usnesení Rady MOb.

Vysoce nákladná byla akce „Opravy komínů“ bytových domů Šídlovce. Týkala se obecních bytů na Příborské 21, 23, 25, 35, 32, 33, na Příborské 15,16,27,27a, a V. Huga 9. Akci prováděla v r. 2013 firma Saton  z Mariánských Hor a   celkové náklady vyšly na 4735 tis. Kč, což je více jak 20 tis. Kč na jeden byt. Akce byla vyvolána Nařízením vlády č. 91/2010, podle kterého bylo nutno provést kontrolu komínů, odstranění zjištěných závad, vyčištění, revize a případné odstranění sazí.

Dále byly v r. 2013 provedeny dle informací na webových stránkách Hrabové následující větší stavební akce:

 Výstavba chodníku podél Krmelínské II. etapa: firma Elspol, náklady 1.195 tis. Kč

Výměna oken v budově MOb: firma Jami-stav – Nová Bělá, náklady 727 tis. Kč

Modernizace 3 bytů: firma Mirop – Ostrava, náklady 1.277 tis. Kč

Rekonstrukce místní komunikace Na Janošku: firma Strabag Ostrava, náklady 2063 tis. Kč

U těchto akcí byly zveřejněny i „Smlouvy o dílo“.

V r. 2014 byly uskutečněny dle informací na webových stránkách Hrabové následující investiční akce:

 Oprava a výstavba chodníků na hřbitově: firma Sekos-Morava, náklady 2.477 tis. Kč

 Stavební úpravy aut. Zastávky Bělská vč. úpravy chodníku: firma Porr Praha, náklady 1.282 tis. Kč

 Rekonstrukce místní komunikace Na Honech: firma Porr Praha, náklady 1.112tis. Kč

 Parkovací plochy Šídlovec, parkoviště č. 1,2: firma Elspol Řepiště, náklady 719 tis. Kč

Revitalizace vnitrobloku Šídlovec: firma Elspol Řepiště, náklady 2.701 tis. Kč

U těchto akcí byly zveřejněny i „Smlouvy o dílo“.

Mimo to byl proveden větší počet stavebních akcí, které z neznámých důvodů na webových stránkách již uvedeny nebyly. Jde o následující stavby, o kterých rozhodla Rada svým usnesením:

Za rok 2014:

Usnesení č. 80: Modernizace bytu č. 5 na V. Huga 455/9 - 401 tis. Kč

Usnesení č. 82: Oprava propustku k Nadjezdu- 79 tis. Kč

Usnesení č. 83: Čistění fasády ZŠ – 252 tis. Kč

Usnesení č. 84: Oprava střechy MŠ – 571  tis. Kč

Usnesení č. 85: GO vodoinstalace a kanalizace v domě 462/4 na V. Huga – 469 tis. Kč

Usnesení č. 86: Oprava ulice Slínová – 220 tis. Kč,                                                                                                    Modernizace bytu č. 1 na V. Huga 11 -  401 tis. Kč                                       

Usnesení č. 88: Úprava soc. zařízení tělocvičny ZŠ – 466 tis. Kč                                                                              Výměna oken, výkladů a dveří na Obchodní 593/5 a 596/6 za 2.138 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                         Usnesení č. 90: Oprava místních komunikací – 330 tis. Kč

Usnesení č 92: Modernizace bytu č. 3 na V. Huga 456/11 – 371 tis. Kč

Usnesení č. 97: Modernizace bytu č. 3 v domě na V. Huga 464/10 – 488 tis.Kč                                                   Modernizace bytu č. 2 v domě Šídlovecká 451/32 – 434 tis. Kč

Za r. 2015:

Usnesení č. 9: Oprava MK Pod Břehy u sklenářství – 248 tis. Kč

Usnesení č. 10: Oprava chodníku k zadním vchodům Příborská – 273 tis. Kč

Z uvedených skutečností vyplývá, jak zodpovědná a náročná je práce členů Rady, kteří rozhodují o účelném vynaložení vysokých finančních částek z rozpočtu městského obvodu.  Před rozhodnutím o udělení zakázky probíhá výběrové řízení. Určitě není jednoduché vybrat z několika zájemců firmu, která uskuteční zakázku kvalitně a v dohodnutém termínu. Velké finanční prostředky jsou vynakládány i na pořízení projektové dokumentace a v některých případech i na stavební dozor.

10. 4. 2015. V. S.

 

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma