Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Webové stránky města Štramberka

Webové stránky města Štramberka

 

 Webové stránky každé  obce, jejich struktura, množství a kvalita informací  sdělí  mnoho i o jejich  představitelích. Náš nový tajemník ing. Jan Socha  působil mnoho let jako starosta Štramberka.  Proto jsem si na internetu  vyhledal toto město a prostudoval jeho „vizitku“ -  webové stránky.  A byl jsem překvapen, a to příjemně. Doporučuji všem, kteří se zajímají o komunální záležitosti, aby věnovali svůj čas webovým stránkám  Štramberka. Mimochodem Štramberk má podobný počet obyvatel jako Hrabová.

Soustředím se pouze na některé položky těchto webových stránek, které se mi jevily zvlášť zajímavými.

V záložce „Město“ to je především „Akční plán rozvoje“. Tento materiál dokazuje, že zdejší konšené neřeší pouze operativu, ale zpracovali i dlouhodobý plán rozvoje. Ve svých plánech nezapoměli mimo investice ani na další zdokonalování  místního časopisu, webových stránek města  a na vymýšlení  nových forem  diskusí s občany. Vše zapracováno do časového harmonogramu s určením zodpovědnosti. Mimo usnesení zastupitelstva  jsou k dispozici i videa ze všech jednání.  Pro komise rady je zpracován jednací řád a pracovní náplně. Rozpočty jsou velmi podrobné, stejně jako závěrečné účty. Je zde dokonce kompletní územní plán města  včetně grafických příloh. Navíc videa z různých akcí, pořádaných městem a kronika města od r. 1932.

Další záložkou je „Městský úřad“. Obsah podobný jako u jiných srovnatelných obcí.

Následuje záložka „Turistika“. Štramberk má hodně turistických atrakcí, ale i Hrabová má co nabídnout. Bohužel naše webové stránky o tom mlčí.

Zajímavá je spodní lišta. Jsou zde „Štramberské noviny“, „Hlášení rozhlasu“, „Otázky a odpovědi“, „Parkování ve městě“.

Místní časopis si zasluhuje zvláštní článek. Hlášení rozhlasu umožňuje občanům si přečíst to, co nemohli vyslechnout přímo na vlastní uši. Chytrý nápad jsou „Otázky a odpovědi“. Proč se složitě doptávat přes „stošestku“, když to lze jednoduše řešit tímto způsobem. Problematika parkování aut je nyní aktuální i v Hrabové. Tyto problémy řešili ve Štramberku přímo prostřednictvím besed  s občany a na webových stránkách si občané mohou prohlédnout a poslechnout videa z těchto jednání.

Lze očekávat, že náš nový tajemník využije své dlouholeté zkušenosti a webové stránky Hrabové konečně doznají podstatné změny. Uvidíme.

13. 12. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma