Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Webové stránky obce Bolatice

Webové stránky obce Bolatice

 

Dnešní můj příspěvek do Hrabovských novin je určen těm, kteří se zajímají o obsah a formu webových stránek obcí. Tyto weby jsou zajímavé tím, že je  všude dělají poněkud jinak a pozorný čtenář nachází mnoho inspirací a nápadů, které ho zaujmou.

Na webové stránky Bolatic mě upozornil pan Radek Orkáč, a to v souvislosti s naší dnešní diskusi  o zveřejňování textů zápisů obecních kronik. Ano, nalezl jsem zde jednak kronikářský zápis za r. 2013 paní kronikářky Mgr. Ivany Kramářové, jednak několik dalších inspirativních novinek.

Především informaci o  neobvykém rozsahu a obsahu místního časopisu: vychází 6x ročně a jednotlivá čísla mají až 32 stránek! Redakční komisi jako orgán rady zde nemají.

Není zde ani letopisecká komise, kroniku má na starosti kronikářka. Roční zápisy jsou možná až příliš podrobné a obsahují popis nejenom místních, ale i celostátních a světových událostí. Zápisy jsou na webových stránkách k dispozici od r. 1960.

Z obsahu  webových stránek jsem usoudil že je ve velkém rozsahu využíván k informačním účelům místní rozhlas. Svědčí o tom skutečnost, že „Rozhlas“ má zde vlastní záložku, vysílá téměř každý den a texty hlášení jsou na webových stránkách uvedeny pro ty, kteří si je neměli možnost vyslechnout přímo v reálném čase.

Dokonce zde mají i novinku – rozklikávací rozpočet, který umožňuje všem občanům sledovat čerpání rozpočtu v průběhu roku.

Na rozdíl od ostravských městských obvodů obsahují zdejší webové stránky rubriky „Události a informace“, Spolky a organizace v obci“, „Diskusní fórum“ a „Inzeráty a nabídky práce“.

Zcela unikátní jsou „Výroční zprávy starosty obce“. Ta za rok 2014 má 115 stránek a je tam vše o činnosti státní správy a samosprávy.

Bolatice je starobylá slezská obec v jižní části Hlučínska a žije zde 4. 433 obyvatel.

10. 11. 2015   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma