Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Zajímavý zápis v kronice Hrabové z r. 1958.

Zajímavý zápis v kronice Hrabové z r. 1958.

 

Při čtení zápisu kronikáře Hrabové z r. 1958 mě zaujala následující informace:

„Bytová komise měla na začátku roku 26 žadatelů o byty, 16 jich uspokojila. Na konci roku zůstalo 27 nevyřízených“.

Zpráva je zvláštní tím, že při tehdejším počtu cca 5.300 obyvatel Hrabové bylo ve srovnání s dneškem tak málo žádostí o přidělení bytu. Velmi oceňuji, že tehdejší kronikář nezapoměl informovat budoucí pokolení i o aktuální situaci v bytové oblasti.

Neoficiálně jsem se v srpnu letošního roku dozvěděl, že v Hrabové je v současnosti  asi 70 žádostí o byty, z toho 15 od občanů, kteří nejsou z Hrabové. Čím si vysvětlit tak vysoký počet žádostí?  Buď v tom má bytová komise nepořádek a jsou evidováni i  žadatelé, jejichž potřeba bytu již dávno pominula, nebo, na rozdíl od zbytku republiky, je v Hrabové skutečně bytová krize.

 Občané se o těchto skutečnostech nic nedozví. Poslední veřejně přístupný zápis bytové komise  (na stránkách Hrabova.info) je z 3.12.2014, kde se tato problematika ostatně ani neprobírala. A Hrabovské listy se těmito problémy vůbec nezabývají.

Co asi vede občany Hrabové k tomu, že v tak vysokém počtu žádají o přidělení obecního bytu na Šídlovci?  Ve svém okolí vím o mnoha  rodinných domech, kde mají volné byty. Dokonce je v Hrabové již mnoho let prázdný rodinný dům, jehož majitelky  bydlí na Šídlovci. Proč tito vlastníci  realit nemají zájem si přivydělat? Zajímavá otázka. Pravděpodobná odpověď: je jiná doba a preference lidí se výrazně změnily. Asi je tomu tak.

V tom případě má obec velký problém: jak uspokojit takové  enormní počty  žadatelů o byty? Vždyť je jistě zájem, aby nevznikaly zbytečné konflikty a veřejná správa má i morální povinnost se postarat o spokojenost svých občanů a počet neuspokojených žadatelů snižovat.  Nebo ne?

Při řešení každého problému je prvním krokem provedení objektivní analýzy. V našem případě by tato spočívala ve zjištění důvodů, proč žadatel žádá o byt. Údajně se jedná o potomky hrabovských občanů. Pokud jsou z vesnice, proč nepreferují bydlení v domcích rodičů? Mnohdy by  byly rekonstrukce levnější než platit vysoké nájmy.  Nebo jde o potomky občanů ze Šídlovce? Nebo pro mnohé starší občany jsou původní byty příliš velké a drahé a spokojili by se s byty menšími? Možná, že tyto anylyzy existují, ale nikoho nenapadlo je zveřejnit. Pokud doposud provedeny nebyly, bylo by prospěšné tak učinit. Vždyť v současné bytové a sociální komisi je jistě dostatek kvalifikovaných občanů, kteří by takto mohli pomoci vnést do bytové problematiky jasno.

Tento problém je spojen s velmi praktickou otázkou: je nebo není nutno plánovat s další výstavbou obecních bytů? Z hlediska budoucích rozpočtů o otázku vysoce závažnou.

28.9.2015.   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma